Blog

VT1718 08 Hebreeuwse letters en hun verhaal

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

tv 1718 hebreeuwsHebreeuwse letters zijn net als alle letters dienstbaar aan de taal die gesproken, geschreven en gelezen wordt. Zoals wij de letters van het Latijnse alfabet gebruiken, zo gebruiken de Israƫlieten het Hebreeuwse alfabet. Toch zijn er ook verschillen. Uiteraard verschilt de schrijfvorm, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de letters van het Griekse, of het Chinese alfabet. In dit geval gaat het alleen maar om schrijfwijze. Waar Hebreeuwse letters vooral in verschillen ten opzichte van andere taalletters is getal, is verhaal en is de perceptie ervan. Wat dat laatste betreft, elke letter wordt gezien als een levende letter. Een letter heeft zogezegd persoonseigenschappen. Ze zijn geen dode tekens die pas in een bepaalde volgorde (noem het een woord) tot leven komen, nee, elke letter staat op zichzelf en heeft en geeft betekenis. Daarom heeft ook elke letter haar eigen verhaal. Elke letter vertelt haar eigen verhaal over haar relatie met de Eeuwige. En ten slotte, elke letter vertegenwoordigt een getal. Het Hebreeuws kent dus geen cijfertekens.
Waarom een cursus Hebreeuws? Omdat elke letter op zichzelf een prachtig verhaal heeft. En impliciet of heel expliciet verwijst naar en zicht geeft op JHWH, op God. Leer je dan ook Hebreeuws lezen en spreken? Nee, daarvoor is deze cursus niet bedoeld. Als je zegt, elke Hebreeuwse letter heeft haar eigen theologie, dan is dat misschien wat je leert. Je mag weer iets leren over God, die ons de taal gegeven heeft om te communiceren. En communicatie dient de gemeenschap!

Leiding:     ds. Johan Duijster
Dat:        De cursus omvat zes avonden: 3 avonden in het najaar en 3 avonden in het voorjaar.
Let op publicatie van data, plaats en tijd in De Schakel en informatie op zondag
in de kerken (beamer)

Informatie en aanmelden bij ds. Johan Duijster, 8425996 of j.duijster@pknpapendrecht.nl