Blog

VT1718 15 Sciencefictionfilms als spiegel van de technologische cultuur

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

vt 1718 matrixMarc de Vries, medeauteur van het boekje  “De Matrix code”, ISBN 9789058812773, is bereid en enthousiast een lezing te geven over dit onderwerp.
Waarom trekken films als The Matrix, Star Trek en Star Wars zoveel bezoekers? In deze films schuilt ook een diepe waarheid over de mens: ons leven wordt gekenmerkt door een technische cultuur. Techniek wordt in steeds meer opzichten van belang en roept tegelijk steeds  meer vragen op over de invloed van de techniek op  ons bestaan.
Onder de oppervlakte van deze populaire films blijken opeens onderwerpen te liggen als geloof en rede, goed en kwaad, authenticiteit en kunstmatigheid, schijn en werkelijkheid, etc.
Marc de Vries is naast pastoraal ouderling in de Sionskerk bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de TU in Delft.
 
Leiding:     prof. dr. Marc de Vries
Datum:   19 april  en 17 mei. Let op: tweede datum is gewijzigd
Plaats:    De Ark (Sionskerk), Rubensstraat 35
Tijd:        20.00 uur
Informatie en aanmelden bij Marc de Vries, m.j.devries@tudelft.nl
Let op publicatie van datum, plaats en tijd in De Schakel en informatie op zondag in de kerken (beamer)