Blog

4. Unieke avond: ‘Zingen om vrede’ met Hanna Rijken

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

In het kader van de vredesweek willen wij een avond samen zingen. Samen zingen gaat over naar elkaar luisteren en plezier hebben aan harmonie en samenwerken. Het gaat over meerstemmigheid en verbondenheid met jezelf en met de ander.

Dat geldt zeker als het gebeurt onder de bezielende leiding van dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, tevens dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble. Hanna Rijken laat iedereen zingen, maakt mensen enthousiast over het lied en geeft ook boeiende uitleg over wat er gezongen wordt.

We zingen verschillende vredesliederen: Gregoriaans, Iona, Taizé, Engelse hymns, moderne en eigentijdse liederen, canons, refreinliederen, bezinnende teksten, het komt allemaal langs. Kom ook zingen om vrede!

Leiding:           ds. Birke Rapp

Datum:            dinsdag 18 september

Locatie:           De Morgenster

Tijd:                 20.00 - 21.30 uur

Informatie en aanmelden bij:

  1. ds. Birke Rapp, 06-22647589 of b.rapp@planet.nl