Blog

6. De eerste boze burger

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

Topauteur Arnon Grunberg hield in 2017 een belangwekkende lezing over het migratievraagstuk en de boze burger onder de titel ‘De eerste boze burger’. Grunberg verbindt die boze burger op originele wijze met de bijbelheilige Job, maar hij laat ook zien hoezeer Job tegelijk verschilt van de moderne, boze burger - misschien wel, omdat de laatste het geloof van Job ontbeert.

De lezing kreeg niet veel aandacht, maar is dat wel waard - zeker vanuit de kerk! Deelnemers schaffen het boekje aan. Mocht het niet meer te krijgen zijn, dan zorgt Piet van Die dat deelnemers de tekst krijgen. Deelnemers lezen deze tekst vooraf.

Doelgroep:      Iedereen die geïnteresseerd is in het maatschappelijk debat rond migratie en                  de rol van religie daarin

 

Leiding:           ds. Piet van Die

Datum:            donderdag 20 september

Plaats:             De Morgenster

Tijd:                 20.00 - 21.45 uur

Informatie en aanmelden bij:

  1. ds. Piet van Die, 078-6150864 of p.vandie@pkn.papendrecht.nl

Graag van tevoren opgeven