Blog

8. Studiekring

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

Geestelijke leiders in de wereld van de Bijbel en de Koran

 

Uitgangspunt

Typologisch vallen jodendom, christendom en islam onder de historisch-profetische godsdiensten. Hun gemeenschappelijke fundament is de godsdienst van Israël.

Gespreksthema

De ene profeet is de andere niet: charismatisch, extravagante godsman, bevlogen en bewogen wonderdoener, politiek commentator en/of agitator of (goed) geschoolde ambtenaar en adviseur van vorst en volk. Het zijn enkele uiteenlopende beelden van een ambt of beroep in een religieus gekleurde en op godsdienstpolitiek gerichte berichtgeving uit (lang) vervlogen tijden en een andere samenleving.

Doel

Het optreden, de invloed, rol en status van een markant type geestelijk leider in het vizier krijgen. Profeet van de Heer, Messias, Mahdi en zegel der profeten, ze speelden blijkbaar in op wat hoofden en harten van vorsten en volkeren destijds bewoog. Met welke claim, op welke wijze en met welke proclamatie confronteerden zij hun volksgenoten en machthebbers (power-elite)? Met welke factoren van vertekening in de beeldvorming rondom hun optreden moet rekening worden gehouden? Leiden deze vragen naar de voor hun tijdgenoten revolutionaire kern van hun overtuiging? In welk opzicht zijn Elisa en diens leermeester Elia vernieuwende trendsetters in de uitoefening van het beroep van profeet? Het doel is met zulke vragen de identiteit te ontdekken van: Elisa van Abel-Mechola, Jezus van Nazareth en Mohammed van Mekka. Direct daarbij sluit het antwoord vinden aan op de vraag of de drie identiteiten elkaar uitsluiten of een gemeenschappelijke kern bevatten.

Werkwijze

Kritisch lezen en bespreken van kenmerkende passages uit de berichtgeving van ‘tijdgenoten’ over het optreden van Elisa, Jezus en Mohammed. Kennisnemen van de mening van experts hieromtrent.

Gespreksmateriaal

Bijbel; andere literatuur wordt tijdig ter beschikking gesteld.

Programma

Startavond: Het fundamentele uitgangspunt van de islam is dat voor de gehele mensheid alleen Allah God is en Mohammed zijn profeet. Dit islamitische grondbeginsel wordt geconfronteerd met de overtuiging van Jezus en van de profeten van de Heer. In hun optiek is er buiten de Heer geen God en is deze er alleen voor zijn volk, zijn oogappel. Als toelichting op de twee concurrerende standpunten worden enkele hoogtepunten uit de berichtgeving over het optreden van de profeet Elisa, van Jezus en van Mohammed onder de loep genomen.

Avond 2: De profeet en de wijze of geleerde in de wereld van de islam: gezag, rol en functie.

Avond 3: De rol en status van de Messias en de Mahdi, toegelicht aan de hand van opvattingen van enkele gezaghebbende vakgeleerden (Flusser, Sholem, Beck en Van Koningsveld).

Avond 4: De rol en functie van geloofstradities in jodendom, christendom en islam.

Slotavond: Terugkoppeling naar de startavond; is er wel of geen sprake van een botsing van drie intolerante wereldideologieën? Hoe kijken een sociaal- en cultuurpsycholoog of een sociaal historicus tegen deze problematiek aan? Is het uitgangspunt correct of voor verbetering vatbaar?

Leiding:           dr. Konrad Jenner

Data:                dinsdag 9 oktober

                        dinsdag 13 november

                        dinsdag 8 januari

                        dinsdag 19 februari

                        dinsdag 19 maart

Plaats:             Bethlehemkerk

Tijd:                 20.00 uur

 

Informatie en aanmelden bij:

Konrad Jenner, 078-6150274 of kd.jenner@gmail.com