Blog

Hersenbeest

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

Nadenken over onszelf. Iets belangrijkers kun je nauwelijks bedenken. Marjan Slob doet het heel nadrukkelijk in haar essay ‘Hersenbeest’. Ze wil daarmee een heel speciale duw geven aan de discussie ‘Wij zijn ons brein’ die steeds weer de aandacht trekt. Ze wil het onderzoek naar zo’n centraal instrument van de mens als hersenen uit de klauwen halen van de zogenaamde harde wetenschappen en meer denken vanuit psychologie, theologie en filosofie. Deze denkrichtingen kunnen een grote bijdrage leveren aan het ontcijferen c.q. begrijpen van menszijn. Daar kunnen we dan als gelovigen/ongelovigen ook onze inzichten op scherpen, want dan gaat het ook over vrije wil, bewustzijn, geest en ziel.

Leiding:           ds. Jan Anne Bos

Data:                donderdag 4 oktober

                        donderdag 25 oktober

Plaats:             De Morgenster

Tijd:                 20.00 - 22.00 uur

Informatie en aanmelden bij:

  1. ds. Jan Anne Bos, 078-6152662 of bosjananne@gmail.com