Blog

Tien geboden voor het milieu

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

De werkgroep Duurzaamheid organiseert drie avonden in het V&T-programma. ‘Tien geboden voor het milieu’ op donderdag 11 oktober is de eerste in de reeks. Op dinsdag 12 februari staat ‘God in de supermarkt’ op het programma en op donderdag 4 april een avond over de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus.

Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit bedreigen het leven op aarde en dus ook de schepping. De mens wordt in de Bijbel opgeroepen om de schepping te behoeden en te bewaren. Als we daar gehoor aan willen geven dan is er een radicale verandering van levensstijl op grote schaal nodig.

Marjolein Tiemens geeft een lezing en gaat met ons in gesprek over dit onderwerp aan de hand van tien geboden voor het milieu. Deze tien geboden zijn gebaseerd op uitspraken van Paus Benedictus XVI en op de sociale leer van de kerk, waarin solidariteit en gerechtigheid centraal staan.

In de lezing zal Marjolein op alle geboden wat dieper ingaan, waarbij ze uiteraard ook de inzichten uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus zal betrekken.

Verschillende onderwerpen komen langs, zoals: ons wereldbeeld, de rol/plaats van de mens in de schepping, ecologie, techniek, economie, ethiek, solidariteit en gerechtigheid.

We worden in deze lezing uitgedaagd eens naar onszelf en ons wereldbeeld te kijken. Hoe gaan wij met de onderwerpen om? Wellicht zet dit ons aan het denken om andere keuzes te maken in het dagelijks leven. Daarbij kunnen we ook elkaar inspireren.

Zie ook de website van Marjolein Tiemens op www.groengeloven.com

Meer informatie: Werkgroep Duurzaamheid.

Leiding:           Marjolein Tiemens

Datum:             donderdag 11 oktober

Plaats:             De Morgenster

Tijd:                 19.30 – 21.30 uur

Informatie en aanmelden bij:

Werkgroep Duurzaamheid, Theo de Lange, 078-6457748 of t.delange@planet.nl