Blog

Liturgie

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

We hebben er elke zondag mee te maken. We kennen trouw- en rouwliturgieën, doop- en avondmaalsliturgieën, en misschien wel klassiek-gereformeerde en moderne, vrije keuze liturgieën.

Hoe dan ook, op de een of andere manier zijn we bekend met het woord en fenomeen ‘liturgie’. Maar wat is een liturgie? Kort samengevat: de liturgie is de manier waarop een kerkelijke gemeente het geloof tijdens een kerkdienst viert. Tijdens zo’n samenkomst wordt er bijvoorbeeld gezegend, gebeden, gezongen, muziek gemaakt, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd voor specifieke (goede) doelen. Al deze onderdelen vormen samen de liturgie en ze hebben samen tot doel om God te eren en Hem te ontmoeten (Bron: https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen).

Wat opvalt is dat - en misschien is dat wel met name hervormd eigen - wij wel weten wat een liturgie is, maar dat we een beperkt liturgisch besef hebben. Anders geformuleerd met een vraag: Weten we waarom we doen wat we doen? Waarom is er een Votum en Groet? Kan dat trouwens ook omgekeerd? Zo niet, waarom niet, zo ja, wanneer en waar doen we dat dan en waarom? Waarom zijn we stil? Waarom bidden we en doen we voorbeden? En wat is de zin van bijvoorbeeld een kyriegebed? Et cetera.

In vier bijeenkomsten willen we dergelijke vragen rondom liturgie en de zin ervan nader leren kennen.

Eerste avond: donderdag 11 oktober, aanvang 20.00 uur in De Palm (bij de Bethlehemkerk). Op die avond plannen we samen de andere drie avonden.

Leiding:           ds. Johan Duijster

Data:                donderdag 11 oktober

Plaats:             Bethlehemkerk

Tijd:                 20.00 uur

Informatie en aanmelden bij:

  1. ds. Johan Duijster, 078-8425996 of j.duijster@pknpapendrecht.nl