Blog

Leeskring

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

Teksten uit de wereld van het Oude Testament en de Tussen Testamentaire periode

 

Uitgangspunt en doel:

Het Oude Testament staat niet op zichzelf. Het is een vorm van berichtgeving over cultuur, samenleving, en religie in het oude Nabije Oosten. Als zodanig is het naast Heilige Schrift ook een bundel eeuwenoude, historische en literaire impressies en getuigenissen uit een volstrekt andere wereld. Huidig hergebruik van het Oude Testament wordt des te vruchtbaarder en respectvoller naarmate de kennis van en het inzicht in de overblijfselen van het culturele en religieuze erfgoed, waarvan de Bijbel deel heeft uitgemaakt, toeneemt.

Leesthema

Is er trend ontwikkeling te onderkennen in de geschiedschrijving in het Oude Testament aan de hand van het boek Kronieken? Anders gezegd: wordt in Kronieken ouder, historisch materiaal uit het Oude Testament vakkundig literair bewerkt? Doet deze bewerking al dan niet recht aan het gebruikte materiaal? Is Kronieken misschien een oorspronkelijk werk met een eigen nieuwe visie op de ‘bijbelse’ geschiedenis; is de oorspronkelijke vorm misschien ten prooi gevallen aan de censuur of het rode potlood van religieuze bet-weters; of is het boek de voorbode van een vroege vorm van rabbijnse theologie?

Doel

(Nadere) kennismaking met het bijbelse gebruik van stijlfiguren en literaire genres, waarmee de geschiedschrijving principieel in een andere richting kan worden gestuurd en de beeldvorming van lezers, gehoor of toeschouwers in sterke mate kan worden beïnvloed of zelfs ‘gemanipuleerd’.

Werkwijze

Een beperkte selectie van korte passages uit het boek Kronieken wordt kritisch gelezen en vergeleken met passages uit de boeken Samuel en Koningen. Alle teksten worden behandeld op basis van een vertaling in het Nederlands. In de bespreking spelen ook de oude vertalingen een rol. Ook wordt zo nu en dan de vraag gesteld of in de kronieken van de buurlanden van Israël en Juda een soortgelijke ontwikkeling te ontdekken is. Er geldt geen strak opgesteld draaiboek, voor elke passage en iedere vraag wordt de tijd genomen. Op eerdere bevindingen kan in een later stadium worden teruggekomen.

Tot besluit komt de vraag aan de orde of een dergelijke, precieze en kritische benadering al dan niet een verrijking van het geloof inhoudt of er schade aan toebrengt.

Bijeenkomsten

De leeskring start met het begin van het kerkelijke seizoen 2018/2019 en komt het gehele seizoen eens in de zes weken bij elkaar.

Gespreksmateriaal

Bijbel; niet aanschaffen, maar wel zo nu en dan raadplegen: M.J. Mulder en A.S. van der Woude, de wereld van het Oude Testament; Th.C. Vriezen en A.S. van der Woude, de Literatuur van Oud-Israël. Andere literatuur wordt desgewenst op enigerlei wijze ter beschikking gesteld.

Programma

Er geldt geen vastomlijnd programma. Voorlopig wordt uitgegaan van het lezen van passages uit de verhalen over en het kennisnemen van relevante informatie met betrekking tot:

Reeks 1 - de troonsbestijging van Rehabeam, zoon van Salomo; de vernietiging van de Asjera door koning Asa; de dood van Saul, de wisseling van koningshuis, en de transformatie van de monarchie.

Reeks 2 - Salomo’s activiteiten m.b.t. de bouw van de tempel; Salomo’s reis naar en zijn verblijf te Gibeon; Salomo’s gebed; de behandeling van genealogische gegevens en de wisseling in de namen van sommige steden.

De volgorde van de selectie is willekeurig; de selectie is gebaseerd op een artikel uit 1995 van I. Kalimi. Na of tijdens het behandelen van de voornoemde selectie kan worden vervolgd of worden overgestapt naar de grote epen (heldendichten - red.) of teksten van andere aard.

 

Leiding:           Konrad Jenner

Data:                woensdag 17 oktober

                        woensdag 21 november

                        woensdag 16 januari

                        woensdag 20 februari

                        woensdag 27 maart

                        woensdag 8 mei

                        woensdag 12 juni (?)

Plaats:             Bethlehemkerk

Tijd:                 20.00 uur

Informatie en aanmelden bij:

Konrad Jenner, 078-6150274 of kd.jenner@gmail.com