Blog

Hebreeuwse letters en hun verhaal

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

Hebreeuwse letters zijn net als alle letters dienstbaar aan de taal die gesproken, geschreven en gelezen wordt. Zoals wij de letters van het Latijnse alfabet gebruiken, zo gebruiken de Israëlieten het Hebreeuwse alfabet. Toch zijn er ook verschillen. Uiteraard verschilt de schrijfvorm, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de letters van het Griekse of het Chinese alfabet. In dit geval gaat het alleen maar om schrijfwijze. Waar Hebreeuwse letters vooral in verschillen ten opzichte van andere taalletters is getal, is verhaal en is de perceptie ervan. Wat dat laatste betreft, elke letter wordt gezien als een levende letter. Een letter heeft zogezegd persoonseigenschappen. Ze zijn geen dode tekens die pas in een bepaalde volgorde (noem het een woord) tot leven komen, nee, elke letter staat op zichzelf en heeft en geeft betekenis. Daarom heeft ook elke letter haar eigen verhaal. Elke letter vertelt haar eigen verhaal over haar relatie met de Eeuwige. En ten slotte, elke letter vertegenwoordigt een getal. Het Hebreeuws kent dus geen cijfertekens.

Waarom een cursus Hebreeuws? Omdat elke letter op zichzelf een prachtig verhaal heeft en impliciet of heel expliciet verwijst naar en zicht geeft op JHWH, op God. Leer je dan ook Hebreeuws lezen en spreken? Nee, daarvoor is deze cursus niet bedoeld. Als je zegt: elke Hebreeuwse letter heeft haar eigen theologie, dan is dat misschien wat je leert. Je mag weer iets leren over God die ons de taal gegeven heeft om te communiceren. En communicatie dient de gemeenschap!

Afgelopen jaar gaven sommige cursisten aan deze cursus nogmaals te willen doen. Enerzijds, omdat het zo’n boeiende taal is, anderzijds, omdat Hebreeuws niet eenvoudig is. Dus nieuwe en oude cursisten zijn hartelijk welkom. De stof die we behandelen is dezelfde als afgelopen jaar. We beginnen gewoon bij de letter aleph.

De cursus omvat zes avonden (drie in het najaar en drie in het voorjaar van 2019).

Leiding:           ds. Johan Duijster

Data:                donderdag 18 oktober, op deze avond plannen we de overige vijf avonden

Plaats:             Bethlehemkerk

Tijd:                 20.00 uur

Informatie en aanmelden bij:

  1. ds. Johan Duijster, 078-8425996 of j.duijster@pknpapendrecht.nl