Blog

Guus Kuijer: De bijbel voor ongelovigen

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

Deel 1: Het begin.

Er zijn zes delen; we kunnen na januari een ander deel lezen, indien dit begin naar meer smaakt.

Boeiende schrijver die Guus Kuijer. Mooi dat de werkgroep Middagvieringen op 11 november om 17.00 uur een viering aan zijn ‘Bijbel voor ongelovigen’ wijdt.

Het kan haast niet anders of er zullen mensen zijn die door Kuijers manier van vertellen zo geraakt zijn dat ze meer van dat verhaal willen lezen.

Kom een paar avonden meelezen; dat allereerst. Maar dan maken we ook ruimte voor het gesprek dat je er vast en zeker over wilt voeren.

Leiding:           Arie de Bruijn en Jan Anne Bos

Data:                donderdag 22 november

                        donderdag 6 december

Plaats:             De Morgenster

Tijd:                 20.00 - 22.00 uur

Informatie en aanmelden bij:

  1. ds. Jan Anne Bos, 078-6152662 of bosjananne@gmail.com of

Arie de Bruijn, 078-6156638 of emmyarie@solcon.nl