Blog

De verhalen rond Mozes uit het boek Exodus

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

Parallel aan de voorbereidingen van de musical over Mozes houden Birke Rapp en Piet van Die vier avonden over deze centrale persoon uit het Oude Testament. Ze gaan daarbij verhalen uit de Bijbel bestuderen die de verschillende facetten van Mozes laten zien. Mozes met zijn zwakten en angsten, Mozes als profeet en spiritueel leider, Mozes die het lef heeft om de farao en zelfs God uit te dagen, en Mozes die ons God leert kennen en zien, op een wonderbaarlijke en tegenstrijdige manier.

Hij leefde in boeiende tijden: in een van de grootste culturen die ooit hebben bestaan, echter ook in een situatie van slavernij en onderdrukking. In de woestijn staat hij aan het begin van iets totaal nieuws, de vorming van een nieuwe samenleving, een ideale samenleving. Wat kunnen wij van Mozes en de ideale samenleving leren? 

Leiding:           ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die

Data:                donderdag 17 januari:            De jeugd van Mozes                (ds. Piet van Die)

                        donderdag 14 februari:          De roeping van Mozes            (ds. Birke Rapp)

                        donderdag 14 maart:              Mozes als leider                      (ds. Birke Rapp)

                        donderdag 11 april:                Mozes en God                          (ds. Piet van Die)

Plaats:             De Morgenster

Tijd:                20.00 - 21.45 uur

Informatie en aanmelden bij:

  1. ds. Birke Rapp, 06-22647589 of b.rapp@planet.nl of
  2. ds. Piet van Die, 078-6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl