Blog

Informatieavond over het ambt van ouderling/diaken

Geschreven door Werkgroep Vorming & Toerusting. Gepost in Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's.

De kerkenraad van de Bethlehemkerk geeft een informatieavond over de ambten.

Wat houdt het ambt anno 2018/2019 in? Er zijn vacatures en mensen kunnen wellicht worden geholpen in hun besluitvorming zich al dan niet beschikbaar/verkiesbaar te stellen voor een ambt.

Met andere woorden: meer kennis kan helpen bij de besluitvorming. 

Datum, plaats en tijd worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Informatie bij:

Wim van der Linden, 0184-422157 of scriba_bk@pknpapendrect.nl