De Morgenster

Bij de Middagviering van 25 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Middagvieringen.

Vandaag voert Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Henk van Andel de Johannes Passion van Jan Valkestijn uit. De Johannes Passion vormt de gezongen schriftlezing in deze middagviering. Het Vocaal Ensemble Cantica zingt het lijdensverhaal volgens Johannes in de vertaling van de Katholieke Bijbelstichting. Behalve de bijbeltekst klinken ook bekende koralen als: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’, ‘O, hoofd vol bloed en wonden’ en ‘Met de boom des levens’.

Individuele koorleden nemen de verschillende rollen van evangelist, Petrus en Pilatus op zich. In wisselzang met het koor zingt de gemeente het ontroerende ‘Stabat Mater Dolorosa’ in een berijming van Willem Wilmink: De moeder stond door smart bevangen en met tranen langs haar wangen waar haar zoon gekruisigd hing. Liederen als ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ en ‘Alles wat over ons geschreven is’ omlijsten de dienst.

Van harte uitgenodigd om deze meditatieve dienst op de drempel van de Stille Week mee te vieren.

SGerrit de Vos.