De Morgenster

Programma middagvieringen seizoen 2018 - 2019

Geschreven door S.Gerrit de Vos. Gepost in Middagvieringen.

 

 
Komend seizoen worden er weer acht middagvieringen georganiseerd door de Werkgroep Middagvieringen.
Het seizoen opent met een viering rond Mozes,  als pre-echo van de musical Mozes in juni 2019.
De evensong is inmiddels een gewaardeerde vaste waarde binnen de middagvieringen. De actualiteit rond 400 jaar Dordtse Synode (1618-2018) brengt ons in contact met ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’ van de Remonstranten.
Alle delen (zes stuks!) van De Bijbel voor ongelovigen door Guus Kuijer worden dit jaar in één gebonden boek gebundeld. Reden genoeg om hier een middagviering aan te wijden.
Verder staan er twee zangdiensten gepland: één met Les Chantres en één rond de inmiddels 50 jarige ‘nieuwe psalmberijming’.
In de lijdenstijd een gedramatiseerde lezing van het lijdensverhaal volgens Mattheus, met gezongen koralen door COV Soli Deo Gloria uit Sliedrecht.
In afwijking van wat gebruikelijk was is de inmiddels vertrouwde middagviering met peuters en kleuters verplaatst naar de maand maart.
U bent weer van harte welkom om mee te vieren en voel u vooral vrij om te reageren op de vieringen.
Namens de Werkgroep Middagviering,
S.Gerrit de Vos
sgdevos@hetnet.nl

MiddagViering 16 september 2018

Mozes: wees de leider die je wilt volgen

We zijn met een groep mensen op weg gegaan met Mozes. Een weg die uiteindelijk leidt tot twee optredens in theater De Willem. We ontdekken wie Mozes is.
Deze middagdienst maakt deel uit van de ontdekkingstocht. In deze dienst staat het leiderschap van Mozes centraal. Een inspiratie voor velen. Bijzonder is het dat Mozes voor zichzelf eerst helemaal niet de leider was die hij zou volgen. Hij is vol twijfel. Wil hij eigenlijk wel leiden? Als hij ontdekt welke leider hij voor zichzelf wil zijn, waarbij hij kan vertrouwen op de Bron in hem, krijgt hij ook het zelfvertrouwen om het volk te leiden.
In deze middagdienst staat deze les van Mozes centraal: zoek de leider in jezelf. Wees de leider die je zelf zou volgen.

 

MiddagViering 14 oktober 2018

Evensong

De gezongen Evening-Prayer, de Evensong, is al van ouds de invulling van de middagviering in Engeland. Van de kleinste chapels tot de grootste cathedrals wordt deze traditie levend gehouden.
De middagviering op zondag 14 oktober om 17:00 uur in De Morgenster in Papendrecht is vormgegeven als Evensong.
Een Choral Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst volgens de eeuwenoude traditie van de anglicaanse kerk.
Dit betekent dus veel Engelse kerkmuziek zoals: hymns, een onberijmde psalm, gezongen gebeden, het Magnificat (lofzang van Maria), het Nunc dimittis ( lofzang van Simeon) en een Anthem (koorwerk over een bijbelgedeelte).
Bij Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Henk van Andel dat in 2011 de Evensong zong in Ripon, in 2015 in St. Albans en dit jaar in Salesbury Engeland, is de zang in goede handen.
De liturg verzorgt de lezingen en de gesproken gebeden.
Verder is een dankbare taak weggelegd voor de organist: een Voluntary (vrij orgelwerk ter inleiding op de Evensong), begeleiding van hymns in verschillende zettingen, een onberijmde psalm kleurrijk begeleiden, een stevige orgelpartij bij het Magnificat, Nunc dimittis en natuurlijk uitleidend orgelspel.
Op de manier zoals die bekend is van Songs of Praise zullen de hymns afwisselend door koor en allen worden gezongen.
Een inspirerende en kleurrijke manier van liturgie vieren.

 

MiddagViering 4 november 2018

400 jaar Remonstranten, 400 jaar Synode van Dordrecht

 

Ja, u zou waarschijnlijk rond deze tijd wel een MiddagViering verwachten over De Synode van Dordrecht 1618-1619. Oorspronkelijk was dat ook onze insteek. Maar de Remonstranten bestaan, als gevolg van deze synode ook 400 jaar. Over die synode weten we natuurlijk alles als doorgewinterde Gereformeerden. De drie formulieren van enigheid zijn er vroeger op catechisatie wel ingepompt ?! Of niet soms ? Of zijn we inmiddels zover dat we niet meer weten wat dat zijn ‘de Drieformulieren van enigheid’?  Er zijn nog wel ‘gereformeerde organisaties’, als je daarvan lid wil worden of bestuurder moet je deze formulieren ondertekenen. In de vermelde Synode zijn deze formulieren opgesteld en aanvaard en waren ‘tegen de Remonstranten’ gericht. Wij als Werkgroep MiddagVieringen willen de kant belichten van de Remonstranten.  Niet teveel vragen over vroeger, meer vragen over het heden en toekomst. Waar staan zij nu als we praten over geloven en belijden, en waar staan wij voor? We hebben ds. Klijnsma, Remonstrants predikant in Dordrecht en Delft verheugd bereid gevonden om hier nader op in te gaan.  U zult vast wel nieuwsgierig zijn. Dus kom naar deze MiddagViering.

 

MiddagViering 9 december 2018

Zangdienst rond 50 jaar nieuwe psalmberijming

 

Op 21 juni 1967 werd de ‘nieuwe psalmberijming’ (boekje met de harp) door de Generale Synode (Gereformeerd en Hervormd) voor kerkelijk gebruik aanvaard. Op 6 december 1967 verscheen de eerste druk.
In het Liedboek 2013 is het rijmpsalter van 1967 in zijn geheel overgenomen, waardoor deze psalmen anno 2017 nog steeds beschikbaar zijn. Ondertussen dus 50 jaar!
De Commissie voor de Psalmberijming was van oordeel dat een nieuwe psalmbe­rijming mogelijk zou zijn wanneer men dich­ters zou weten te vinden. Deze werden inderdaad gevonden: eerst Martinus Nijhoff en Muus Jacobse en later onder anderen ook Willem Barnard, Ad den Besten, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit met Adriaan C. Schuurman als muzikaal adviseur. Vanaf 1953, na de dood van Nijhoff, kwam dit ‘dichtgenootschap regelmatig samen in het conferen­tieoord De Pieters­berg’ te Ooster­beek om over de teksten te overleggen. Een rijpingsproces van 20 jaar.
Of deze berijming ook twee eeuwen in gebruik blijft zoals die van Datheen en de Staatsberijming uit 1773 zal de toekomst leren. We kunnen het daar ook even over hebben in de dienst. Maar mooier is om de psalmen te zingen. Gezien de tijd van het Kerkelijk jaar gaan we die Psalmen zingen die we een plaats kunnen geven in de Adventstijd.

 

MiddagViering 13 januari 2019

Bijbel voor ongelovigen

Guus Kuijer, vooral kinderboekenschrijver, genoot de schooljongen van de verhalen uit de bijbel.
Nu, als zeventiger keert hij terug naar die oude verhalen, want zo zegt hij: ‘De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur’.
Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen. Te beginnen met het eerste boek, Genesis. Genesis is de familiegeschiedenis van een groep koppige mensen onder leiding van Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend. 
We hebben een meester-verteller bereid gevonden om in deze middagviering enkele verhalen vertellend voor te lezen.

 

MiddagViering 10 februari 2019

Zangdienst met Les Chantres

 

 

MiddagViering 10 maart 2019Les Chantres, een groot koor wat moeilijk in te passen is in een reguliere morgendienst in ‘de Morgenster’.  Door het enthousiasme over de MiddagViering van juli 2017 is Les Chantres bereid gevonden om ook dit seizoen een MiddagViering in te vullen. Het is nog te vroeg voor thema en nadere invulling. Daar wordt achter de schermen druk aan gewerkt maar de opzet van afgelopen keer zal zeker terugkeren. En het enthousiasme van het koor, het combo en niet te vergeten de dirigent Hans van Blijderveen zal zich zeker verspreiden en we zien dan ook een grote opkomst tegemoet.

 

MiddagViering 10 maart 2019

Peuters en kleuters

Een MiddagViering die nog bol staat van de vraagtekens.  Gaan we op de oude voet verder of nemen we nieuwe schoenen of sandalen of lappen we het oude zo op dat we bijna een nieuwe schoen aan trekken. Ja, het is allemaal beeldspraak maar met een nieuwe predikant zijn er ook nieuwe ideeën en inzichten die verder uitgewerkt moeten worden.  Dus wat het gaat worden weten we nog niet, maar dat er weer wat moois voor onze jongste deelnemers gebrouwen wordt, is zeker. Dus wees maar vol verwachting … dat het goed zal komen. Noteer al vast de datum en wees nieuwsgierig om te komen,

 

MiddagViering 12 april 2019

Mattheus passion

De Christelijke Oratorium Vereniging Soli Deo Gloria uit Sliedrecht bestaat dit jaar 100 jaar. Even oud als onze Gereformeerde Kerk. Een reden voor een cadeau. Zij bieden ons gratis hun talent aan in een dienst waarin zij de koralen uit de Mattheus-passion vertolken. Tussen de koralen wordt op gedramatiseerde wijze het Passie-Evangelie van Mattheus gelezen.  Het is een vertolking op basis van uitvoeringen in de vroege Christelijke kerk. Zo’n cadeau krijg je maar één keer. Als u nu ook allemaal komt dan wordt het een rijke dienst.