De Morgenster

De Schakel

Sinds 1 januari 1993 verschijnt het kerkblad De Schakel. De Schakel verschijnt 24 of 25 keer per jaar. De leden van De Morgenster ontvangen het kerkblad per post. De leden van De Bethlehemkerk kunnen zich abonneren op De Schakel. De abonnees krijgen het kerkblad thuisbezorgd via gemeenteleden. Kopij gelieve u te bezorgen bij de eigen eindredacteur of per e-mail te zenden aan schakel@pknpapendrecht.nl tot uiterlijk maandag 20:00 uur, tien dagen voor de verschijning.

Verschijningsdata en inlevering kopij 2016

 

 

DeSchakel2013

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714