De Morgenster

Diaconie & ZWO

Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de samenleving centraal. De diaconie stimuleert de gemeente, initieert, coördineert en informeert. De diaconie is attent op behoeften van mensen in de eigen gemeente en daarbuiten. In praktische zin geeft de diaconie vorm aan het present- zijn van de kerk in de samenleving, in samenwerking met anderen en met de overheid. De diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij zorgen voor de viering van het Avondmaal. Veel werk van de diaconie gebeurt in stilte.

Diaconie Bethlehemkerk NL03INGB0000445293.

Diaconie Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL19 TRIO 0254 7195 62.

U kunt contact opnemen met de Diaconie van De Morgenster per email via diaconie_mk@pknpapendrecht.nl.

Het specifieke van diaconaal geld is dat het geen geld is van de diaconie, maar geld is bestemd voor anderen. Een van de taken van de diakenen is om dat geld goed te besteden, vanuit de liefde in Christus. Met de ZWO-commissie is de afspraak gemaakt dat de ZWO- commissie het geld bestemt voor buitenlandse noden, terwijl onze diaconieën zich richten op behoeften in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om armoede in eigen kring of eigen dorp, maar ook om diaconale projecten ten behoeve van de armsten en de zwaksten in de eigen regio of elders in Nederland. Ons diaconale geld is dan een voorwaarde waardoor een voedselbank, een inloophuis of een noodopvang kan blijven bestaan. In De Morgenster zijn de avondmaalscollecten dan ook altijd bestemd voor een diaconaal doel in de regio.

Stille Hulp dichtbij

Niet alleen kunnen diakenen veel betekenen voor mensen die financiële problemen hebben, ook kan een luisterend oor helpen of kan praktische hulp worden geboden. Formulieren samen invullen, vervoer helpen regelen, adviezen geven of verwijzen naar een deskundige, samen op zoek gaan naar een betere dagbesteding of naar iemand die af en toe eens langs komt. Diakenen signaleren dus allerlei behoeften en zoeken en stimuleren daarbij andere mensen om elkaars lasten te helpen dragen. Tenslotte vragen de diakenen aandacht voor de natuur, de schepping, voor eerlijke handel, en voor de vraag hoe we als christenen elkaar kunnen inspireren in het omgaan met deze wereldproblemen.

Samen genieten

Een vijftal gemeenteleden organiseert iedere 2 maanden een gezellige maaltijd in de grote zaal van de kerk. Iedereen kan zich, eventueel met introducé, aanmelden vooraf in de hal van de kerk, of telefonisch. Ook anderen kunnen worden uitgenodigd, zoals bewoners uit de buurt. Een kleine bijdrage is welkom voor de kosten. De maaltijden zijn iedere eerste vrijdag van de even maanden (behalve in december).

Zieken

We kunnen met de zieken meeleven door hen een kaart of een brief te sturen. Als je in het ziekenhuis ligt, zie je daar echt naar uit. Aan het eind van deze gids zijn de adressen van de ziekenhuizen en verpleeghuizen uit de regio opgenomen.Kerstmiddag voor ouderen

Voor 75+ers van de Bethlehemkerk en De Morgenster wordt ieder jaar op de maandag in de week vóór Kerst een sfeervolle Kerstmiddag verzorgd door een werkgroepje uit de diaconieën. Iedere oudere krijgt een persoonlijke uitnodiging, samen met een Bijbels dagboekje voor het volgende jaar.

Dagtocht

Voor ouderen wordt door de gezamenlijke diaconieën ieder jaar een dagtocht georganiseerd midden in de zomervakantie. Voor veel ouderen is het een goede gelegenheid weer eens bij te praten en samen een mooie dag te beleven.

Kerstconcert

Door gezamenlijk met een (rolstoel)bus naar een Kerstconcert in Rotterdam te gaan kunnen veel gemeenteleden hiervan meegenieten.

Vakantie met zorg

Ieder jaar verzorgt een groep vrijwilligers uit Papendrecht (BK en MK) een vakantieweek met zorg in De Werelt in Lunteren. Een predikant gaat mee voor de pastorale begeleiding voor de gasten. Gemeenteleden die aangewezen zijn op een vakantie met zorg, of een partner hebben die zorg nodig heeft, kunnen informatie over de mogelijkheden krijgen bij een van de diakenen.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714