De Morgenster

Bij de morgendienst 19 mei in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Hoe draag je het geloof over op de volgende generatie? Daarover bestaat in onze tijd grote verlegenheid. In onze protestantse kerk wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat er steeds minder (jonge) mensen belijdenis doen. En gaan jouw (klein)kinderen nog naar een kerk? Ik weet wel: dat zegt ook niet alles. Maar dat het geloof overgaat van generatie op generatie is niet vanzelfsprekend meer. Het staat op gespannen voet met de opdracht uit Deuteronomium (6,7), dat je het je kinderen moet inprenten. Dat lezen we namelijk in de dienst. Kunnen we daar nog wat mee? Hoe spreek je met je (klein)kinderen over geloven? Of moet je het alleen maar woordeloos voorleven? Het thema: Moeder Monica.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 5 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We bestaan als Morgenster 100 jaar. De daarbij behorende feestweek wordt ‘afgetrapt’ in deze dienst. Ik koos voor deze zondag als lezingen: Psalm 132 en 1 Korintiërs 13. In de Psalm horen we hoe iemand een plaats zoekt voor de Eeuwige. Mensen hebben door de eeuwen heen plekken vrijgemaakt voor de ontmoeting met God. Kerken zijn ook zo’n plek. Plekken van ontzag en eerbied. Maar het is ook een hachelijke onderneming. Het kan op die plekken ook al te menselijk toegaan. Dan staan ze de ontmoeting met God in de weg. Paulus heeft daar iets over te melden. Het thema: Een plek van eerbied.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 21 april in De Morgenster. Aanvang 10.30 uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We hebben in de afgelopen weken verhalen over Mozes gelezen. Op deze Paaszondag lezen we het laatste Mozesverhaal: de doortocht door de Schelfzee. Een benauwende nacht. Soms gaat een mens door diepe engten heen. Je bent in de greep van angst. Het is aardedonker. In het verhaal van Jezus is het niet anders. De Bijbel is een realistisch boek. De werkelijkheid wordt niet geromantiseerd. En toch is de Bijbel een boek van bevrijding. Het vertelt telkens weer dat mensen die door engten gingen in ruimte worden gezet. Het licht overwint de duisternis! Het thema van dit Paasfeest: In ruimte gezet.

Birke Rapp en Piet van Die.

Organist is Arie de Bruijn.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8.

Van harte uitgenodigd

Bij de morgendienst van 7 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In het kader van onze reis met Mozes in de 40-dagentijd lezen wij vandaag in Exodus 9:13 over een van de plagen. Vandaag over de zevende plaag van de hagel, die voor het eerst dodelijk is. We denken na over wat het doel van de plagen is. Als tweede lezing lezen wij Lucas 20:9-19 waarin een gelijkenis wordt aangekondigd, wat er met Jezus gaat gebeuren. Sign of Light zal in deze dienst enkele nummers met ons zingen.
Thema: Mensen voorbereiden op bevrijding.
Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 31 maart in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Misschien kent u het: de onmacht om iets van je geloof duidelijk te maken aan anderen. Die anderen kunnen je eigen kinderen zijn, een vriend of een collega. Je merkt: geloven is niet overdraagbaar. Je kunt God niet bewijzen. Het is een zaak van een geraakt hart. Mozes heeft die onmacht aan den lijve ondervonden. Hij kreeg van God een boodschap voor de farao mee. Hij kon die boodschap met tekenen onderstrepen, maar het maakte totaal geen indruk. Sterker nog, de farao kon er hetzelfde tegenover stellen. Wonderen op zich zeggen dus nog niet veel.
Het thema: Hart/d tegen hart/d.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Afsluiting feestweek 12 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze zondag staan we stil bij het 100-jarig bestaan van De Morgenster. Voor deze feestelijke dienst lezen wij als passende tekst Exodus 40:34-38. Hoe God zijn volk begeleidt op reis door de woestijn en naar het beloofde land. We leggen een verband met de reis van De Morgenster. De dienst wordt omlijst door het musicalkoor èn feestelijke en mooie liederen.
Thema: Met De Morgenster op reis.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 14 april in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze laatste zondag van de 40-dagentijd staat een pittige lezing op het programma: de tiende plaag. Alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven. Ik heb grote moeite met dit verhaal. En u waarschijnlijk ook. God toont zich een nietsontziende macht. Maar we lezen ook een totaal ander verhaal: dat van de zachtmoedige intocht van Jezus in Jeruzalem. Een hele andere kant van God. Je hebt de neiging om te vragen: wil de ware God opstaan? Laat dat dan ook maar het thema zijn: Wil de ware God opstaan?

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 24 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Het grote thema van de Bijbel is ‘bevrijding’. Daarover gaan ook de verhalen uit Exodus die we deze
40-dagentijd lezen. Deze zondag horen we hoe God het volk Israël zal bevrijden uit Egypte. Je zou zeggen: de Israëlieten sprong
en na die aankondiging een gat in de lucht. Maar het omgekeerde was het geval! En ook Mozes heeft er weinig trek in. Het wordt wat begrijpelijker als je je realiseert dat mensen murw gebeukt kunnen zijn door hun lot. En dan: bevrijding gaat nooit zonder strijd. Het thema: Een harde werkelijkheid.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714