De Morgenster

Bij de morgendienst van 30 juni in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vandaag komen wij in het Lucasevangelie bij een verhaal, dat plaatsvindt tijdens een maaltijd. Daar kun je altijd veel van verwachten. Het is het verhaal van de vrouw (Lucas 7:36vv) die zomaar bij een maaltijd aanschuift om Jezus met haar tranen de voeten te wassen en te zalven. Bij Marcus en Matteüs is het verhaal onderdeel van het lijdensverhaal. Lucas plaatst het verhaal eerder en zet eigen accenten. Voor hem is Jezus ook met vrouwen opgetrokken, maar wat waren dat voor vrouwen, welke verhalen zitten er achter?

Zo komen wij bij de vrouw met de kostbare olie, die in de ogen van de mensen een ‘zondares’ is. Hoe gaat Jezus met dit oordeel om, hoe zet hij zich in voor deze vrouw? Vandaag een mooi verhaal, hoe je deze ‘oordelen’ het hoofd kunt bieden.

Birke Rapp.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Bij de morgendienst van 16 juni in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vandaag is het zondag Trinitatis, het feest van de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Naar een schriftlezing over de Drie-eenheid kun je lang zoeken – die is er niet, omdat de Drie-eenheid pas een paar eeuwen later ‘bedacht’ en beleden is. Een poging om de grootheid van God in een beeld te vangen.
Ik wil vandaag over het beeld van de veelzijdigheid van God en over Godsbeelden nadenken aan de hand van twee teksten die traditioneel voor deze zondag op het rooster staan, met Spreuken 8:22-31 over de Wijsheid en met het geloofsgesprek tussen Jezus en Nikodemus uit Johannes 3:1-16. Vandaag mogen wij de verbondenheid met de Drie-eenheid ook vieren in het Avondmaal.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 2 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De dienst is een jeugddienst en is samen met de 17+-jongerengroep voorbereid. Thema is: Het Onze Vader. Met de groep hebben wij het over bidden en het Onze Vader gehad. We hebben de betekenis van dit gebed, dat elke zondag door de gemeenschap wordt gebeden, tot ons laten doordringen. Hierbij hebben wij verrassende dingen ontdekt. Niet alleen zal het woord (voor een groot deel) door jongeren worden gevoerd, zij delen ook hun visie op het gebed met passende muziek die tussen de gebeden door zal klinken. En we zingen natuurlijk ook Het Onze Vader.
Birke Rapp.
Hartelijk welkom in deze eredienst.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 26 mei in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Klimaatverandering – je leest of ziet of hoort er dagelijks over. Moet je het er in de kerk dan ook nog eens over hebben? Ik ben er altijd voorzichtig mee om wat je buiten de kerk vaak ook en beter kunt vinden, in de kerk nog eens dunnetjes over te doen. Maar wanneer de Bijbel iets op de agenda zet dat eraan raakt, ja, dat geeft iets extra’s. Zo horen we in het boek Joël (2:21-27) hoe de rest van de schepping heeft geleden onder wat mensen deden. Heel andere achtergrond natuurlijk dan onze huidige problematiek. Maar er is een link met vandaag. Het thema: Systeem!

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij morgendienst van zondag 7 juli in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zomerse zondag laten wij ons meenemen met de lofzang en de verwondering uit Psalm 8. Het is een psalm geboren uit eindeloze verwondering: over de aarde, over de mens in zijn kwetsbaarheid en teerheid en óók in zijn grootheid. En natuurlijk over God die alles zo wonderlijk heeft geschapen. Hoe en waar is deze psalm ontstaan en wat kunnen wij van deze psalm in onze tijd over verwondering leren? In deze dienst mogen wij het als gemeente vol uitzingen. Naast het orgel zal de band Sign of Light samen met de gemeente een paar liederen zingen en ten gehore brengen. Thema: Verwondering.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 23 juni in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op zondag 23 juni stelt het leesrooster het Bijbelverhaal van de Genezing van de Bezetene uit Gerasa aan ons voor.
Ik vind dit een aangrijpend portret en ik denk dat menigeen die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg, weet dat zulke mensen echt bestaan. Het verhaal geeft ons het ontluisterend beeld van de wijze waarop men destijds in het Midden Oosten omging met geesteszieken.
Daarnaast bevat het verhaal een verrukkelijk staaltje ironie. De man mag dan een dwaas zijn – hij weet feilloos Jezus correct te identificeren. Zoals wel vaker in de Bijbel zijn het de ‘losers’ en de ‘outcasts’ die begrijpen wat er feitelijk aan de hand is. Met de varkens die met open ogen de afgrond in lopen, heb altijd al medelijden gehad. Dit en wat het verder aan gedachten oproept, wil ik graag met u gaan overdenken.

Ds. Hans Reedijk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Zondag 9 juni – Pinsteren – in De Morgenster om 10.00 uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Pinksteren het feest van de vurige tongen en van het elkaar begrijpen in verschillende talen. Maar ook het feest van de wind die aanrukt uit de hoogte. Met Pinksteren gebeurt er iets met de mens. Vandaag wil ik mij vooral richten op de wind. De wind die als een zacht briesje kan voelen, zoals bij Elia in 1 Koningen 19:9b-13, helend en ondersteunend. Maar de wind kan ook een storm zijn die alles in beweging zet, verstorend en bevrijdend kan werken. Als Christenen leven wij sinds Pinksteren van de wind in al zijn facetten. Soms is dat moeilijk voor te stellen in een wereld die we best wel goed onder controle hebben. Wat deed de wind met de eerste Christenen? En wanneer en hoe overkomt ons de wind van boven? Thema: Leven van de wind.

Birke Rapp.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

Bij de morgendienst van donderdag 30 mei – Hemelvaartsdag - in De Morgenster om 09.00 uur.

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het voelt raar. Het voelt bloot. Het voelt zo definitief. Jezus naar de hemel. Hoe moet het nu verder? God met ons! In Christus was Hij Immanuël. Maar naar omhoog gegaan - we hebben het al nooit gezien, naar de Vader gegaan - dat brengt het dan wel weer wat dichterbij, en door een wolk aan ons oog onttrokken - en dat maakt het dan zo weer zo definitief ver en weg. Soms weet ik me geen raad zonder God. Zou ik veel meer van Hem willen zien, voelen, ervaren. Dat hoor ik ook regelmatig in de pastorale ontmoetingen. Liever zouden we God uit de hemel halen. Daar moeten we het maar eens over hebben dan, dacht ik. Uiteraard lezen we een gedeelte uit de Bijbel over de Hemelvaart. Maar ook kijken we naar 2 Korintiërs 12: over God ervaren. Thema: De aarde is dichter bij de hemel dan je denkt.

Johan Duijster.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

Bij de morgendienst 19 mei in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Hoe draag je het geloof over op de volgende generatie? Daarover bestaat in onze tijd grote verlegenheid. In onze protestantse kerk wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat er steeds minder (jonge) mensen belijdenis doen. En gaan jouw (klein)kinderen nog naar een kerk? Ik weet wel: dat zegt ook niet alles. Maar dat het geloof overgaat van generatie op generatie is niet vanzelfsprekend meer. Het staat op gespannen voet met de opdracht uit Deuteronomium (6,7), dat je het je kinderen moet inprenten. Dat lezen we namelijk in de dienst. Kunnen we daar nog wat mee? Hoe spreek je met je (klein)kinderen over geloven? Of moet je het alleen maar woordeloos voorleven? Het thema: Moeder Monica.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714