De Morgenster

Opstaan, Petrus!

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We mogen het Paasfeest weer vieren! Een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar. In De Morgenster gaat ds. Piet van Die voor. We horen het Paasverhaal zoals Marcus dat vertelt. Daar is iets eigenaardigs mee aan de hand, want waarschijnlijk eindigde hij zijn evangelie met grote verwarring. Drie vrouwen ontdekken dat het graf leeg is. Een jongeman vertelt dat Jezus is opgestaan. Hij zal hen voorgaan naar Galilea. Dat moeten ze gaan vertellen aan de andere leerlingen van Jezus. En opvallend: Petrus wordt daarbij apart genoemd. Vanwaar die toevoeging? Het thema: Opstaan, Petrus! We verwelkomen het koor ‘Friends’ dat medewerking verleent.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Marieke Bakema
m.m.v. Kinderkoor Friends o.l.v. Simone Leeuwesteijn
Kindernevendienst: groep 1-8 

ZINGEN VOOR DE DIENST
 • Nu klinkt alom de roep voortaan:Lied 632
 • Nu klinkt alom de roep voortaan:Lied 624
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 139: 1, 2 en 11
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 634
 • Friends: Jezus ik wil U bedanken
 • Friends: Jezus, U bent mijn vriend
 • Friends: Wij vieren feest!
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Geloof in het Leven’
 • Projectlied ‘De zon komt op’
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 16, 1-8
 • Zingen: Lied 627
 • Uitleg en verkondiging: Opstaan, Petrus!
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 659 
 • De kinderen komen terug uit de nevendienst
 • Friends: Dank U wel
 • Friends: Namen van God
 • Friends: Juich, doe mee allemaal
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 630
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714