De Morgenster

Zondag 23 april De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondag 23 april gaat mevrouw H.C.L. Boot uit Brandwijk voor in de eredienst in De Morgenster. Van harte uitgenodigd.
Lees mee": liturgie.

Liturgie

 
Voorganger: Mw. Ds. H.C.L. Boot
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Ilse Joan van Engelen
Kindernevendienst: groep 1-8
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 612: 1, 2 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Psalm 81: 1, 4, 8 en 11
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag door lector
 • Eerste lezing: Hooglied 5: 2 – 8
 • Zingen: Psalm 116: 1 en 3
 • Tweede lezing: Johannes 20: 19 – 31
 • Zingen: Lied 275: 1, 2 en 5
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 601: 1, 2 en 3
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 675: 1 en 2
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714