De Morgenster

Van tuin naar stad

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

nieuwe jeruzalemZondag 30 april gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Het boek Openbaring is een raadselachtig boek. Maarten Luther had er al moeite mee. Het liefst wilde hij het uit de Bijbel, maar gelukkig is het er in blijven staan. Natuurlijk, juist het raadselachtige trekt mensen aan die er mee op de loop gaan, maar het boek Openbaring eindigt met een prachtig vergezicht. De Bijbel begint met een tuin (de hof van Eden), maar eindigt met een stad (het nieuwe Jeruzalem). En wie stad zegt, zegt samenleven. Steeds meer mensen wonen in een stad. De verstedelijking van de wereld neemt hand over hand toe. Met alle problemen van dien. We leggen de situatie van vandaag naast Openbaring.
Het thema: Van tuin naar stad.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Marian van den Bos
Kindernevendienst: groep 1-8
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 33: 1,2 en 8
 • Over de dienst
 • John Lennon – Imagine
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 305
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Openbaring 21,9-24
 • Zingen: Lied 803
 • Uitleg en verkondiging: Het verlangen gestild
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 1000
GEBEDEN EN GAVEN
 • Gedachtenis Berend Johannes Venema
 • Zingen: Lied 23b: 1, 3 en 5
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 747: 1,2,7,8
 • Zegen
 • Zingen: Lied 708: 1 en 6

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714