De Morgenster

Hij 'gaat voor hen uit'

Geschreven door ds. Jan Anne Bos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

goede herder icoonIn de morgendienst in De Morgenster gaat op zondag 7 mei ds. Jan Anne Bos voor. Je zou wel kunnen zeggen: ‘Christenen, dat zijn die mensen die zo hoog opgeven van De Goede Herder’. Heel belangrijke gelijkenis. In de beeldende kunst kom je het overal tegen. Liederen. Meditaties bij allerlei gelegenheden. En met stip bovenaan staat dan de versie van de herder die het verloren 'schaapje' zoekt. Ja, ja, en dan die 99 andere nog. We lezen het in de variant van Johannes 10. Daar liggen de accenten net iets anders en het loopt uit op ‘het leven in al zijn volheid’  Zou dat het 'maakbare' leven zijn? Het leven waarvan wij wel even zullen uitmaken dat het 'voltooid' is? Hoe uitgekleed wil je het vandaag hebben?
De ‘adem van het jaar’ geeft aan dat dit zondag ‘Jubilate’ is. Omdat het zulk mooi weer is? Omdat we hard tegen de nieuwsberichten in moeten zingen? Wel, de herder staat niet op de 'grote stille heide' geitenwollen sokken te breien. Hij 'gaat voor hen uit'.

Liturgie

Voorganger: ds Jan Anne Bos
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Louis Lodder
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm van zondag Jubilate: 66:1,2,3.
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: 652
ROND HET WOORD
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Nehemia 9: 6-15.
 • Zingen: Lied 319
 • Lezing Johannes 10: 1 t/m 10
 • Zingen: Lied 275 … tot wij in u volkomen zijn.
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: 605 De toekomst is al gaande
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied:977:1,3,4,5 de lofzang van het leven.
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714