De Morgenster

Een spiegel van God

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

moederdagDe morgendienst in De Morgenster wordt zondag 14 mei geleid door ds. Piet van Die. Dit is een doopdienst. Het is ook Moederdag. Daarom leek het mij mooi om er een lezing bij te zoeken die bij beide gelegenheden past. We lezen Genesis 1:26-2:4. Het is een gedeelte uit het scheppingsverhaal. Dit gedeelte vertelt over de schepping van de mens. Van man én vrouw. Ze zijn geschapen naar Gods beeld. Dat betekent dat God het mannelijke én vrouwelijke, vaderlijke én moederlijke in zich heeft. Het thema: Een spiegel van God.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Harry Heystek
M.m.v.: Creative     
Lector: Ilse Joan van Engelen
Kindernevendienst: groep 1-8
 
VOORBEREIDING
 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 150
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Zingen: Lied 162: 1-5
 • Lezing: Genesis 1, 26-31
 • Zingen: Lied 162: 6
 • Uitleg en verkondiging: Een spiegel van God
 • Zingen: Lied 976
DE DOOP
 • Lied 782
 • Over de doop
 • Uitgieten doopwater
 • Presentatie en naamgeving
 • Doopgelofte
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Wens van de ouders
 • Doop
 • Zingen: Lied 781
 • Aansteken doopkaarsen                        
 • Vraag aan de gemeente
 • Aanbrengen van de duiven met de namen op het doopbord
 • Zingen: Lied 778
 • Overhandiging geschenken
GEDACHTENIS
 • We gedenken Pieternella Cornelia Willemina Kloosterman-Kok
 • Zingen: Lied 836: 1, 4 en 5
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen
 •  

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714