De Morgenster

Een heerlijk nuchtere boodschap

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat op zondag 21 mei voor in de morgendienst in De Morgenster. We lezen Jakobus 1:19-27. Jakobus zou je ‘de Feyenoorder onder de bijbelschrijvers’ kunnen noemen. Zijn boodschap komt neer op ‘Geen woorden, maar daden’! Luther had een hekel aan dit bijbelboek. Hij vond het meer bij Paulus. Inderdaad lijkt Jakobus iets heel anders te zeggen dan Paulus, maar we hebben ook hem nodig om de volle rijkdom van het evangelie te kunnen zien.
Het thema: Een heerlijk nuchtere boodschap.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Jaap de Wit            
Lector: Wilma Kuntz
Kindernevendienst: groep 1-8
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 107: 1,2 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 217
ROND HET WOORD
 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jakobus 1,22-27
 • Zingen: Lied 345
 • Uitleg en verkondiging: Brief aan Jakobus
 • Zingen: Lied 1014
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 838
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714