De Morgenster

De zorgzame kerk

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

zorgzame kerkZondag 28 mei is gemeentezondag in De Morgenster. We beginnen de zondag uiteraard met de kerkdienst. In die dienst zal ik samen met prof. dr. Herman Noordegraaf voorgaan. Hij zal niet alleen na de dienst spreken, hij zal ook de preek houden. Herman Noordegraaf is hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij is dan ook de juiste man om ons op deze gemeentezondag te inspireren. Het thema is: De zorgzame kerk.

Liturgie

Voorgangers: Prof dr. Herman Noordegraaf, ds. Piet van Die
Organist: Geert Ouweneel
Kindernevendienst: groep 1-8
Jeugdkerk
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 146: 1,3 en 4
 • Over de dienst
 • Gezongen Kyrië: Lied 1005: 1, 3 en 4
 • Loflied: Lied 867: 1
 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Handelingen 6, 1-6
 • Zingen: Lied 973: 1-4
 • Lezing: Marcus 6, 30-44
 • Zingen: Lied 383: 1, 2 en 5
 • Uitleg en verkondiging: Een zorgzame kerk
 • Zingen: Lied 838: 1 en 3
GEBEDEN EN GAVEN
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 1000: 1, 2 en 3
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714