De Morgenster

Nieuw leven inblazen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

PinksterenPinksterzondag 4 juni gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. We lezen Joël 2:21-3:5 en het bekende pinksterverhaal uit Handelingen 2. In de verkondiging zal ik met name ingaan op Joël. Daarin komen de prachtige zinnen voor: ‘Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien.’ Soms denk je weleens dat bij de oudere generatie de dromen zijn weggezakt. Ze hebben immers alles al gezien. Ook mislukkingen. En jongeren? Ze denken heus niet alleen aan zichzelf, zoals ouderen denken. Integendeel, ze houden vaak hun hart vast over de toekomst van de wereld. Maar Joël ziet dat de Geest van God in ouderen en jongeren het vuur van de hoop kan aanwakkeren.
Het thema: Nieuw leven inblazen.

 

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Henk Groeneweg
Trompetrist: Simon Huisman
Kindernevendienst: groep 1-8 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 87
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 302: 1 en 4

ROND HET WOORD

 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Joël 2,21-3,5
 • Zingen: Lied 691
 • Lezing: Handelingen 2, 1-13
 • Zingen: Lied 670: 1, 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 970

AFSCHEID EN BEVESTIGING

 • Persoonlijke woorden ten afscheid door de voorzitter van de kerkenraad
 • Dankgebed
 • Zingen: Lied 362
 • Opdracht en presentatie
 • Gelofte door nieuwe ambtsdragers
 • Antwoord van ieder persoonlijk
 • Bevestigingsgebed en handoplegging
 • Zingen: Lied 814
 • Aanvaarding door de gemeente

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 675
 • Zegen 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714