De Morgenster

Bij de dienst van 13 augustus bij De Morgensterkerk

Geschreven door ds. Hester Radstake. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vertrouwen.

Op het gemeenschappelijk leesrooster staan deze zondag twee lezingen over water, over angst, over gebed, maar vooral over vertrouwen. We lezen uit het boek Jona het tweede hoofdstuk over Jona – biddend tot God – in de buik van de vis.

Uit Mattheüs lezen we over de leerlingen, ’s nachts in de boot, die Jezus voor een spook aanzien en over Petrus die vertrouwen moet hebben (Mattheüs 14:22-33). Vertrouwen en geloof , de woorden hebben verband met elkaar.

Zo midden in de zomer mogen we daarvan horen.

Ds. Hester Radstake,

Elthetokerk, Alblasserdam. 

Liturgie

Voorganger: ds. Hester Radstake

Organist: Henk Groeneweg

Lector: Erik Andeweg

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

      Welkomstwoord

 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied (Psalm)130: 1,2 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 304

ROND HET WOORD

       Gesprek met de kinderen

 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • 1e Lezing: Jona 2: 2-11 (NBV)
 • Zingen: Lied 155: 1 allen, 2 vrouwen, 3 all, 4 mannen, 5 all, 6 vrouwen, 7 all, 8 mannen, 9 allen
 • 2e Lezing: Matteus 14: 22-33
 • Zingen: Lied 917
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 918

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk.
 • Slotlied: Lied 1014
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714