De Morgenster

Bij de dienst van 20 augustus in De Morgensterkerk

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Moderne heiligen - Etty Hillesum.

In de serie over moderne heiligen staat deze zondag Etty Hillesum centraal.

Etty Hillesum was een jonge joodse vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijhield. Het werd in 1981 uitgegeven en het werd een bestseller. In het dagboek leren we Etty kennen als een seksueel vrijmoedige vrouw én als een zeer spirituele vrouw. Haar leven met God was zeer intens en gaf haar een grote liefde voor haar naasten in.

‘Je moet God opgraven in de harten van anderen,’ zei ze. Die ruimhartigheid ging zover dat ze ook de Duitse vijand omvatte. En: ze wilde het leven van haar vervolgde joodse volksgenoten delen. Het werd haar dood. Net als in andere diensten uit deze serie zullen tekstfragmenten van deze ‘heilige’ gelezen worden en ga ik in de preek in op haar leven.

Het thema: Moderne heiligen - Etty Hillesum.

 

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn

Lector: Cootje van der Zwaan

Pianist: Ferdy van den Bos

Kindernevendienst voor groepen 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x) (met piano)
 • Bemoediging en groet 
 • Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 146c: 1 en 4

ROND HET WOORD 

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Teksten van Etty Hillesum
 • Zingen: Lied 841
 • Lezing: Hooglied 8,6-7;1 Korintiërs 13
 • Zingen: Lied 333
 • Uitleg en verkondiging: Etty Hillesum – Een levend hooglied van liefde
 • Meditatieve pianomuziek 
 • Zingen: Lied 912:1,2,5 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 908:1,3,5,7
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714