De Morgenster

Moderne heiligen – Henri Nouwen.

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Bij de morgendienst van zondag 27 augustus in De Morgensterkerk.

Viering Heilig Avondmaal en de laatste in een serie diensten over ‘moderne heiligen’. Deze zondag richten we de schijnwerper op Henri Nouwen. Nouwen was een van oorsprong Nederlandse priester die naar Amerika emigreerde. Daar zou hij uitgroeien tot een wereldwijd bekend schrijver van spirituele boeken. Hij werd er hoogleraar aan prestigieuze universiteiten, maar leidde een bescheiden leven. Op een zeker moment besloot hij te gaan wonen bij lichamelijk gehandicapten. Zijn boeken en het leven dat hij leidde maakten op miljoenen mensen grote indruk. Wonderlijk genoeg drong dat pas laat door in zijn oorspronkelijke vaderland. Maar ook hier vond hij uiteindelijk vele bewonderaars. Het thema: Moderne heiligen – Henri Nouwen.          Piet van Die.

 

De avondmaalscollecte van 27 augustus is bestemd voor Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (SIHVPa)

  

Liturgie

Voorganger : Ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruin
Lector: Ilse Joan van Engelen
Kindernevendienst : 1 t/m 8

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 86: 1 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 117a

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Kinderen naar de kindernevendienst zingen: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezingen: Teksten van Henri Nouwen
 • Zingen: Lied 841
 • Lezing: Matteüs: 16: 24-26
 • Zingen: Lied 313: 1 en 2
 • Uitleg en verkondiging: Geloven als kruis dragen
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 835
 • Pastorale mededelingen
 • Gebed – Stil gebed – Gaven.
 • Viering Maaltijd van de Heer
  • Bij binnen brengen brood en wijn: Lied 385
  • Nodiging
  • Vredegroet
  • Lofprijzing
  • Gebed: Onze Vader
  • Uitdelingswoorden - uitdeling
  • Tijdens de uitdeling zingen: Lied 377 en 378
  • Dankgebed
 • Zingen: Lied 425
 • Zegen
 • Amen

Orgelspel en koffiedrinken na de dienst.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714