De Morgenster

Moet je horen!

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de morgendienst van zondag 3 september in De Morgensterkerk gaat ds. A.N. Driebergen voor.

Ds. Annette Driebergen: ik verheug me om weer een keer in uw midden te zijn en u te ontmoeten.

Het thema van deze dienst: Moet je horen!

Na de dienst om 12.00 uur: Uitslaapdienst.

Oproep:  Bakt u ook mee? Iets lekkers voor bij de koffie op de Startzondag op 10 september 2017.

Liturgie:

 

Voorganger: ds. Annette Driebergen

Organist: Henk Groeneweg

Lector: Louis Lodder

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: lied 287: 1, 2 en 5
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: lied 305

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 7: 31-37
 • Zingen: lied 534
 • Uitleg en verkondiging: Moet je horen!
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: lied 871

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Algemeen kerkelijke arbeid.
 • Slotlied: lied 423
 • Zegen

Uitslaapdienst

Om 12.00 uur in De Morgenster

Collecte: Algemeen kerkelijke arbeid

Voor de dienst is er koffie en erna een drankje

 

      De Papendrechtse koffietafel!!!

Bakt u ook mee?

Iets lekkers voor bij de koffie op de Startzondag op 10 september 2017.

U kunt uw – graag voorgesneden – product voor 10 uur afgeven in de grote zaal.

Succes met bakken en vast bedankt!

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714