De Morgenster

Bij de dienst van 17 september in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze eredienst gaat ds. Martin Boon uit Barneveld voor.

Achter het orgel zit Arie de Bruijn.

We lezen uit Marcus 6: 32 – 44 en Marcus 8: 1 – 10

Kindernevendienst heeft een Startdienst in de grote zaal.

Tevens is er jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal met koffie, thee, fris en lekkers.

Liturgie:

 

Voorganger: ds. Martin Boon

Organist: Arie de Bruijn

Lector: Wilma Kuntz

Kindernevendienst: Startdienst voor alle groepen in de grote zaal

 

          VOORBEREIDING 

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer:          Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied:             Lied 276: Zo maar een dak....
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied:                        Lied 839: Ik danste die morgen

          ROND HET WOORD

 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 6: 32-44
 • Zingen:                        Lied 383: 1 en 2 Zeven was voldoende……
 • Lezing: Marcus 8: 1-10
 • Zingen:                        Lied 383: 3 en 5
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen:                        Lied 419 Wonen overal….

          GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Imkje Visser-Nijdam
 • Zingen:                        Psalm108: 1
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Kort verslag van de viering van de kindernevendienst door de leiding.
 • Slotlied:                       Lied 425 Vervuld van Uw zegen…..
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714