De Morgenster

Bij de dienst van 24 september in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Intrede- en bevestigingsdienst. Bouwen aan Gods koninkrijk met passie en inspiratie.

Een feestelijke dienst! Ds. Birke Rapp wordt in deze dienst verbonden aan De Morgenster. Ik mag haar als haar nieuwe collega verbinden aan onze geloofsgemeenschap. Na de verbintenis zal Birke de rest van de dienst verzorgen. We zullen lezen: Psalm 72 en Matteüs 6: 24 – 34. In de lezingen staat het Koninkrijk van God centraal. Het thema van de dienst zal zijn: Bouwen aan Gods koninkrijk met passie en inspiratie. U bent van harte uitgenodigd voor deze intrededienst.

Mede namens Birke Rapp, Piet van Die.

Na afloop kunt u in de grote zaal Birke en haar man en kinderen feliciteren en is er voor iedereen koffie, thee en fris en tijd voor ontmoeting.

Liturgie:

 

Voorganger: Ds. B. Rapp en ds. P. van Die

Organist: Arie de Bruijn.

M.m.v. Creative en Debra de Lange op dwarsfluit

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING 

 • Orgelstuk met dwarsfluit (Sonate e-Moll van Giovanni Platti)
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Zingen:          Bijeengeroepen uit onze huizen (melodie Lied 675)
 • Bemoediging en groet
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied:         10 000 redenen van Matt Redman door Creative

VERBINTENIS

 • Verbintenis van ds. Birke Rapp met de Morgenstergemeente van Papendrecht
 • Inleiding
 • Zingen:         Lied 686: 1
 • Presentatie: Wat doet een predikant?
 • Zingen:         Lied 686: 2
 • Gebed
 • Gelofte
 • Verbintenis en zegen
 • Zingen:        Lied 381: 4 (Liedboek voor de Kerken)
 • Vraag aan de gemeente en antwoord
 • Zingen:        Lied 381: 5

ROND HET WOORD

 • Vredegroet
 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing:               Psalm 72 van Huub Oosterhuis (uit: 150 psalmen vrij)
 • Zingen:       Luisterlied: El Shaddai
 • Lezing:               Matteüs 6: 24-34
 • Zingen:       Lied 981: 1, 3 en 5
 • Overdenking
 • Orgelstuk met dwarsfluit (Allegro van de Sonate in G-Dur van Georg Friedrich Händel)
 • Zingen:       Lied: Ik zie de hemel opengaan

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, Collecte voor jeugdwerk met Creative: Birdy, People help the people
 • Wil Visser, voorzitter van de kerkenraad
 • Slotlied:     Lied 425
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714