De Morgenster

Bij de morgendienst van 1 oktober in De Morgenster

Geschreven door Ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Israëlzondag

Deze zondag is het Israëlzondag en staan wij stil bij de verbondenheid van het christelijke en het joodse geloof. We lezen uit het boek dat voor beide godsdiensten een bron van inspiratie is: de Psalmen.

En dan Psalm 37, over hoe je gelukkig kunt leven. Wat verbindt ons in ons geloof en hoe kunnen wij van elkaar leren? Passend bij Yom Kippoer, Grote Verzoendag, die dit jaar op 30 september valt, lezen wij ook Lucas 17: 1 – 6 over vergeven, berouw hebben en de kracht van het geloof.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

 

Liturgie:

 

Voorganger: Ds. Birke Rapp

Organist: Geert Ouweneel.

Piano: Ferdy van den Bos

Lector: Jolijn van Eersel

M.m.v.: Christel de Bruijn (zang)

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer:       Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied:          Psalm 84: 1, 2 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied:                     Lied 868: 1, 2 en 5

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 37: 1 – 11
 • Zingen:                    Een land om van te dromen
 • Lezing: Lucas 17: 1 – 6
 • Zingen:                    Lied 925 (2x)
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen:                    Lied 825: 1, 3 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Kerk en Israël
 • Slotlied:                  Lied 864: 1, 2, en 5
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714