De Morgenster

Bij de morgendienst van 8 oktober in De Morgenster

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Buitenlandzondag. De beste plaats.

 

Dit is een doopdienst. We lezen het verhaal over de beste de beste plaatsen, Lucas 14: 1 – 11. Toen Jezus op een dag werd uitgenodigd om te komen eten bij een vooraanstaand farizeeër zag hij hoe andere bezoekers zich verdrongen om de beste plaatsen te moge bezetten. Hij vertelde toen een gelijkenis. De pointe van die gelijkenis: bescheidenheid. Daar spreekt ook Paulus over in de tweede lezing, Efeziërs 4: 1 – 5. Nog altijd een actueel thema, zoals ik zal laten zien. Het thema: De beste plaats

Piet van Die.

Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie en fris.

In deze dienst wordt gedoopt:  Cas Jan Muller, geboren 9 juni 2017

Liturgie:

Voorganger: Ds. P. van Die

Organist: Arie de Bruijn.

Pianist: Mark Kuntz

Solo: John Peter Kuntz

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 119: 31 en 34
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied:  Lied 903 (met piano; couplet 1: solo, overige: allen)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2 (met piano)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Lucas 14, 1 – 11
 • Zingen:   Lied 990
 • Lezing: Efeziërs 4, 1 – 6
 • Zingen:   Lied 686
 • Uitleg en verkondiging: De beste plaats
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen:   Lied 968: 2 en 5

DE DOOP

 • Zingen:   Lied 782 (met piano)
 • Over de doop
 • Uitgieten doopwater
 • Presentatie en naamgeving
 • Doopgelofte
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Wens van de ouders
 • Doop
 • Zingen:   Lied 814 (in canon)
 • Aansteken doopkaars
 • Vraag aan de gemeente
 • Aanbrengen van de duif met de naam op het doopbord
 • Zingen:   Lied 781
 • Overhandiging geschenken

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor ZWO
 • Slotlied:  Lied 725: 1, 3 en 4
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714