De Morgenster

Bij de morgendienst van 15 oktober in De Morgenster

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Viering Heilig Avondmaal / Houden van God

De belangrijkste geboden zijn: God en je naaste liefhebben. Jezus plaatste deze joodse geboden in het hart van de beweging die hij begon. Lees Matteüs 22:34-46 maar. Meestal leggen wij de nadruk op dat tweede: elkaar liefhebben en respecteren. Zou de wereld daar niet een stuk beter van worden? Deze zondag richten we de schijnwerper eens op dat eerste: God liefhebben.

Het thema van deze dienst is dan ook: Houden van God.

Liturgie:

 

Voorganger: Ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn.

Lector: Marieke Bakema

M.m.v.: Sign of Light

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Psalm 111: 1 en 2

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2 ( met piano )
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Matteüs 22: 34 – 40
 • Zingen: Sign of Light: ‘Ik zal er zijn’
 • Uitleg en verkondiging: Houden van God
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 906: 1, 2 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Margaretha Geeske Broers – Breedijk
 • Zingen: Lied 913: 1 en 2
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Tijdens inzameling speelt Willem
 • De Avondmaal collecte is bestemd voor de diaconie

DE MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn: Sign Of Light – ‘Aan uw tafel’
 • Nodiging
 • De lofprijzing
 • Als tafelgebed: Lied 403d
 • Gezamenlijke gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Tijdens uitdeling zingen wij: Lied 389 en 393
 • Dankgebed

   U danken en loven wij

   Vader in de hemel,

          omdat U ons

          de gemeenschap met uw Zoon

          gegeven hebt.

          Wij bidden U:

          laat die gemeenschap

          met Hem en zijn gemeente

          altijd sterk in ons zijn,

          opdat wij als nieuwe mensen leven,

          U ter eer,

          onze naaste tot heil.

          Amen.

 • Slotlied: Lied 973
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Onderhoud kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel en koffiedrinken na de dienst

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714