De Morgenster

Bij de morgendienst van 22 oktober in De Morgenster

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Plaatsvervangend geloof

In Matteüs 9:1-8 horen we hoe mensen een verlamde bij Jezus brengen. Op dat moment vertelt Matteüs dat Jezus bij het zien van hun geloof de verlamde geneest van innerlijke en uiterlijke verlamming. Kennelijk is er dus zoiets als plaatsvervangend geloof. Kon de verlamde man zelf niet meer geloven? Dat zou goed kunnen. Soms is de werkelijkheid verpletterend – ook voor ons geloof. Maar dan zijn er hopelijk mensen die de fakkel van het geloof tijdelijk van ons overnemen. Het thema: Plaatsvervangend geloof.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

 

Liturgie:

Voorganger: Ds. P. van Die

Organist: Henk Groeneweg.

Lector: Marian van den Bos

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62b (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 283: 1, 2 en 5
 • Over de dienst
 • Dankgebed
 • Loflied: Lied 150a

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Matteüs 9: 1 – 8
 • Zingen:   Lied 534
 • Uitleg en verkondiging: Plaatsvervangend geloof
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied: 973

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: lied 976
 • Zegen

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714