De Morgenster

Bij de morgendienst van 31 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het doek gaat dicht

We lezen het verhaal van Simeon en Hanna in Lucas 2:22-40. Maar nu zal ik de camera eens richten op het slot. Na het hoogtepunt van Kerst en de gang naar Gods tempel, keren Jozef en Maria terug naar Nazaret. Daar zal Jezus opgroeien. Maar de evangeliën zullen de dertig daaropvolgende jaren niet beschrijven. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Lucas wijdt er één regel aan: vers 40. Op die regel laten we deze zondag eens alle aandacht vallen. Het thema: Het doek gaat dicht.

Piet van Die.

 

 

Er is tevens jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Voorganger: Ds. P. van Die

Organist: Arie de Bruijn

Lector: Ilse Joan van Engelen

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en groet

              

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen:           Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Lucas 2, 22 – 40
 • Zingen:           Lied 740: 1 en 2
 • Uitleg en verkondiging: Het doek gaat dicht
 • Meditatieve muziek Lied 396 ‘Het oude jaar is nu voorbij’
 • Zingen:           Lied 389: 1 en 2

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Bernard Willem Verschoor
 • 12 juli 1941 – 22 december 2017
 • Gedachtenis Maria Genuit – van Sliedregt
 • 13 januari 1923 – 24 december 2017
 •             Zingen: Psalm 56: 3 en 4 
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden (response gemeente: lied 368c)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied:           Lied 488: 1, 3 en 4

Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714