De Morgenster

Bij de morgendienst van 25 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Palmpasen is het feestelijke en vrolijke verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. En toch is deze intocht zo anders dan de mensen verwachten. Een verhaal met grote spanning, waarmee de Stille Week begint. De kinderen maken in de kindernevendienst palmpaasstokken, waarin de tegenstrijdigheden van het verhaal verbeeld zijn. Zij zullen die in een feestelijke intocht laten zien. Als gemeente vieren wij deze zondag ter bemoediging en ‘ondanks alles’ gezamenlijk het Avondmaal. We doen dat in een heel mooie, gezongen versie, begeleid door een gelegenheidskoor dat de dienst ook elders feestelijk omlijst. Thema: De wereld op z’n  kop.

Birke Rapp.

Er is tevens jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

 

 

 

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 118,1.3.8
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

…. zo bidden en zingen wij: (lied 301e)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.

g.: Amen.

ROND HET WOORD

 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Zacharia 9,1.8-10
 • Zingen: Lied 550,1.3
 • Lezing: Matteüs 21,1-11
 • Zingen: Lied 551, 1.2.3.4 (koor en gemeente in wisselzang, de ingesprongen regels worden door de gemeente gezongen)
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief moment op het orgel
 • Zingen: Lied 552,1.2.3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Lucia Cornelia Goedhart-Zagers
 • Zingen: Lied 23b,1.2
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden       v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed
 • Inzameling van de gaven voor de “De Hoop” in Dordrecht De avondmaal collecte is bestemd voor de diaconie
 • Kinderen komen in een optocht de kerk binnen met hun Palmpaasstokken terwijl wij
 • Zingen: Lied 553 (vv 1.3 koor, vv 2.4 gemeente)

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER

 • Nodiging
 • Vredewens

v.: De vrede van de Heer zij met u.

g.: Zijn vrede is ook met u

            wij wensen elkaar de vrede van Christus

 • Gezongen tafelgebed 403c
 • Gezongen Onze Vader lied 369b (eerste deel door het koor, tweede deel allen)
 • Delen van brood en wijn          (Ondertussen speelt het orgel)
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 657,1.3.4
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714