De Morgenster

Bij de dienst van Paasmorgen 1 april 2018 De Morgenster 10.30.uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding van Jezus! Na de ingetogen veertigdagentijd en de Goede Vrijdag mag er nu weer uitbundig gezongen worden en dat zullen we dan ook doen. Met het orgel dat weer in volle glorie mag klinken en met ons eigen stemgeluid. Ook met het Close Singers Ensemble dat op deze Paasochtend voor ons gaat zingen. Ook de lezingen zijn bijzonder: we luisteren naar het opstandingsverhaal uit Johannes 20 en willen dat doen in het licht van het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Twee wonderlijke verhalen die over een kleurrijke, hoopvolle wereld vertellen. Ook met de kinderen ronden wij het 40-dagenproject op een fleurige manier af. Thema: Een onverwacht en totaal nieuw begin.Op deze Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding van Jezus! Na de ingetogen veertigdagentijd en de Goede Vrijdag mag er nu weer uitbundig gezongen worden en dat zullen we dan ook doen. Met het orgel dat weer in volle glorie mag klinken en met ons eigen stemgeluid. Ook met het Close Singers Ensemble dat op deze Paasochtend voor ons gaat zingen. Ook de lezingen zijn bijzonder: we luisteren naar het opstandingsverhaal uit Johannes 20 en willen dat doen in het licht van het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Twee wonderlijke verhalen die over een kleurrijke, hoopvolle wereld vertellen. Ook met de kinderen ronden wij het 40-dagenproject op een fleurige manier af. Thema: Een onverwacht en totaal nieuw begin.En… mocht u paaseieren vinden… niet aankomen… die zijn voor de kinderen die na de dienst in de kerk paaseieren gaan zoeken.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee en fris.

Litugie:

Voorganger   : ds. Piet van Die en ds. Birke Rapp
Organist        : Arie de Bruijn
m.m.v.           :Close Singers Ensemble o.l.v. Bert van der Weiden
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
 
VOOR DE DIENST
Zingen voor de dienst:
 • Daar juicht een toon JdH 25:1 + Lied 637:3 en 4
 • Close Singers Ensemble: Beloved Mystery
 • Nu klinkt alom de roep voortaan:Lied 624

VOORBEREIDING

 • Close Singers Ensemble: Thy Faithfulness
 • Welkomstwoord door de ouderling
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • We gaan staan voor de Paasgroet
 • Zingen: Lied 632
 • Over de dienst
 • Gezongen gebed om ontferming:
 • Close Singers Ensemble: Agnus Dei
 • Loflied: Lied 634

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Ik zorg voor jou’
 • Projectlied: Kijk eens om je heen
 • Gebed van het feest
 • 1e lezing: Genesis 1 in een bewerking
 • Zingen: Lied 839: 1 en 4
 • 2e lezing: Johannes 20, 1-18
 • Close Singers Ensemble: I Will Rejoice
 • Preek
 • Close Singers Ensemble: Zie de wereld is nieuw
 • Zingen: Lied 642: 1, 2, 7 en 8

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden
 • v.: … zo zingen en bidden wij (Lied 368f)
 • Stil gebed – Close Singers Ensemble: Our Father
 • Inzameling van gaven, bestemd voor JOP (Jongeren Organisatie Protestantse Kerk)
 • Slotlied: Lied 630: 1, 3 en 4
 • Zegen
 • Orgelspel
 • We wensen elkaar fijne Paasdagen!

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk. 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714