De Morgenster

Bij de morgendienst van 8 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We zijn er op het Paasfeest al mee begonnen, maar we gaan er de komende zondagen mee door: met het lezen uit Genesis. Deze keer lezen we wat traditioneel ‘het verhaal van de zondeval’ genoemd wordt (Genesis 3). Het verhaal gaat niet over wat ooit toen en daar plaatsvond. Het verhaal gaat over wat een eeuwige waarheid lijkt over de mens: er gaapt een verschil tussen wie wij zouden kunnen zijn en wie we daadwerkelijk zijn. Wat is de oorzaak van die kloof? Het Thema: Eindelijk vrij?!

Piet van Die

!Om 12.00 uur Uitslaapdienst. 

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Erik Andeweg
M.m.v.: Debra de Lange, dwarsfluit
             Piet Bezemer, zang
             Ferdy van den Bos, piano

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 85: 3 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
…. zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.
 • Loflied: Lied 650: 1 en 7

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 287:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Teksten van Martin Luther King
Uit een preek over ‘Je vijanden liefhebben’
Uit een Preek over ‘Onze God heeft de macht’
Uit de beroemde toespraak ‘I Have a Dream’
 • Zingen: Solist: Lied 915 (door Piet Bezemer)
 • Lezing: Genesis 3,1-5
 • Muziek: Gnossienne N°1 van Erik Satie
 • Lezing: Amos 5: 21-27
 • Zingen: Lied 975:3
 • Uitleg en verkondiging: Eindelijk vrij!?
 • Zingen: Lied 168 (Piet Bezemer voorzang; gemeente: allen en refrein)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden

v.:      ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)

 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Tijdens de collecte: Andante van Mozart
 • Slotlied: Lied 969
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714