De Morgenster

Bij de morgendienst van 22 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Er staat een boeiende lezing op het rooster: Genesis 6:1-4. Maar we hebben die zondag ook gasten uit Rwanda in ons midden. Voor hen wil ik ook graag ruimte vrijmaken. Of een en ander te combineren is? We zullen het zien. Het thema is: Gigant of rechtvaardige?

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan
M.m.v. : Sign of Light
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 • Lied van inkeer: Lied 277 
 • Bemoediging en groet 
 • Aanvangslied: Psalm 25b (met Sign of Light; gemeente: refrein) 
 • Over de dienst 
 • Gebed om ontferming 
 • Loflied: Lied 868: 2 en 5 

ROND HET WOORD 

 • Gesprek met de kinderen 
 • Als de kinderen weggaan: Lied 287:1 (met piano) 
 • Gebed van de zondag 
 • Lezing: Genesis 6,1-4 
 • Zingen: Lied 322 
 • Uitleg en verkondiging: Gigant of rechtvaardige? 
 • Meditatieve muziek 
 • Zingen: Lied 1001 

GEBEDEN EN GAVEN 

 • Gedachtenis Bert Andeweg 
 • Gedachtenis Riet Pors-de Boer 
 • Zingen: Lied 753: 1, 2 en 3 
 • Pastorale mededelingen 
 • Gebeden     v.:        ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader 
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk 
 • Slotlied: Lied 416 (met Sign of Light) 
 • Zegen 

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714