De Morgenster

Bij de Morgendienst van 29 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Hoe weet je of er een paarse krokodil onder je bed zit voor je gaat slapen?

Ik vertel erover aan de hand van twee gelijkenissen van Jezus in Johannes 15:1-8. Over de wijnstok en de wijngaardenier en over de ranken en de wijnstok. Psalm 8 is ook nadrukkelijk aanwezig. Als aanvangslied, en omdat het Zondag Cantate (Zingt!) is, in canonvorm. In Psalm 8a, couplet 2, heb je die paarse krokodil trouwens ook! Bedenk dat de dieren in dat vrolijke couplet 5 nog niet hun bevrijdingsmars lopen, want in feite lopen ze voor de zondvloed uit die de mens aan het organiseren is. Een grandioze inzet blijft het. Ook als de mens zich nog goddelijker kan maken dan God hem al gemaakt heeft. Als-ie nou maar aan de wijnstok blijft. Thema: Een paarse krokodil onder je bed.

Ds. Jan Anne Bos.

Na de dienst koffiedrinken.

Liturgie:

Voorganger: ds Jan Anne Bos
Organist: Geert Ouweneel
Lector: Ilse-Joan van Engelen
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: psalm 8a in  canon. Vrouwenstemmen beginnen; mannen vallen in.
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
…. zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.
 • Loflied: 304

ROND HET WOORD 

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 287:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Eerst nog maar eens Psalm 8
 • Zingen: psalm 104:1,2 ,7,10
 • Lezing Johannes 15:1 t/m 8
 • Zingen: 418
 • Uitleg en verkondiging: Een paarse krokodil onder je bed.
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: 650 

GEBEDEN EN GAVEN 

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden    v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: 657 Zolang wij adem halen
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas

Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714