De Morgenster

Bij de morgendienst van 6 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Voor deze zondag staat een boeiende tekst op het rooster: Genesis 8:1-14. Het is het keerpunt in het verhaal van de zondvloed, waarin God de aarde laat opdrogen en herschept. Maar hoe zit het met de mens in deze lange tussenperiode, opgesloten in de ark? Het verhaal nodigt ons uit om met behulp van vogels, een zwarte raaf en een witte duif de situatie in vogelvlucht te verkennen en te ontdekken wat dat voor ons en voor onze bedreigde aarde zou kunnen betekenen.
Birke Rapp.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
Liturgie:
Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Wilma Kuntz
M.m.v.: Mark Kuntz
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 216,1.2.3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
…. zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.
 • Loflied: Psalm 150,1.2

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 287:1
 • Gebed van de zondag
 • 1e lezing: Genesis 8,1-14
 • Zingen: Lied 686,1.3
 • 2e lezing: Lucas 3,21.22 en Lucas 12,22-28
 • Zingen: Lied 979,1.2.6.7
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 981,1.2.3.4.5

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Algemeen kerkelijke arbeid
 • “Suzanne” van Leonard Cohen
 • Slotlied: Lied 978,1.3.4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
          Orgelspel
 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714