De Morgenster

Pinksteren zondag 20 mei om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Genesis 11:1-9, de torenbouw van Babel en het klassieke verhaal van Pinksteren: Handelingen 2:1-24. Pinksteren is het feest van de taal: ieder hoorde in zijn of haar eigen taal spreken over de grote daden van God. Bij die talen kun je denken aan Frans, Duits en Engels, maar je kunt ook denken aan academische taal, straattaal, de taal van de jongeren, van de ouderen, gereformeerde taal, rooms-katholieke taal.
Onze eigen gemeente kent, hoewel ze klein is, ook vele talen. Hoe houd je dat bij elkaar? Het thema: Veelstemmig
Piet van Die.

Tevens afscheid en bevestiging van ambtsdragers.

Liturgie:

Voorganger   : ds. Piet van Die en ds. Birke Rapp
Organist        : Henk Groeneweg
Trompettist   : Simon Huisman

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 360: 1
 • Bemoediging
 • Openingslied: Pinksterwind die eens van verre (op de melodie van lied 769: Eens als de bazuinen klinken)
 • Begroeting in vele talen en stemmen … en we begroeten elkaar
 • Over de dienst
 • Kyriegebed
…. zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.
 • Loflied 117d: Laudate omnes gentes in verschillende talen door elkaar Engels, Spaans, Portugees, Nederlands, Fries, Frans, Italiaans, Duits, Kroatisch, Surinaams.

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen: De kerk is jarig
 • Kinderlied: Lied 683: 1, 2, 3 en 4
 • Gebed bij de Opening van de Schriften
 • Eerste Schriftlezing: Genesis 11: 1-9
 • Lied 681: Veni Sancte Spiritus      
 • Tweede Schriftlezing Handelingen 2: 1-13
 • Lied: Mensen van het vuur zijn wij (op de melodie van gezang 328 uit het oude liedboek)
 • Overdenking: Veelstemmig
 • Meditatieve muziek
 • Lied 691: 1, 2 en 3  

AFSCHEID EN BEVESTIGING

 • Inleiding
 • Persoonlijke woorden ten afscheid door Piet van Die
 • Dankgebed
 • Lied 970: 1, 3 en 5  
 • Opdracht en presentatie van nieuwe ambtsdragers
 • Lied 686: 1 en 2
 • Gebed
 • Vragen aan de nieuw te bevestigen ambtsdragers
 • Handoplegging en zegen en bevestiging
 • Verwelkoming door de gemeente:
 • Lied 672: 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Elly Noels-Classen
 • Zingen: Lied 753: 1 en 3
 • Pastorale mededelingen
 • Dank en voorbede
v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 333)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor ZWO
 • Kinderen komen terug
 • Slotlied: Lied 675: 1 en 2
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk.

In de grote zaal is er gelegenheid om afscheid te nemen van de afgetreden ambtsdragers en om de nieuwe ambtsdragers te feliciteren. Natuurlijk onder het genot van koffie, thee of fris.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714