De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 27 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Allereerst verheug ik me erop in De Morgenster te mogen voorgaan.
Op deze zondag na Pinksteren, met de bijzondere naam Trinitatis, ofwel zondag van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, lezen we Johannes 3:1-16, over het gesprek van Nicodemus met Jezus. Een intrigerend gesprek, op een bijzonder tijdstip ook, namelijk in de nacht, en dan ook over opnieuw of ‘van boven’ geboren worden, over verandering. We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.
ds. Henk Makkinga.
Er is tevens jeugdkerk
Na de dienst koffiedrinken.
Liturgie:
Voorganger:   ds. Henk Makkinga
Organist:        Arie de Bruijn
Lector:            Marian van den Bos
Er is kindernevendienst voor de groepen1 t/m 8
Er is tevens jeugdkerk

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied/Psalm 93: 1, 4.
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
…. zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.
 • Loflied: Lied 304: 1, 2, 3.

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 287:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Evangelie naar Johannes 3: 1-17
 • Zingen: Lied 687: 1, 2, 3. “Wij leven van de wind”
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 834: 1, 2, 3. “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk de avondmaal collecte is bestemd voor de diaconie
 • De kinderen brengen brood en wijn
 • Zingen: Lied 388: 1, 4, 5. “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel.”

TAFEL VAN DE HEER

 • Nodiging
 • De lofprijzing
 • Vredegroet: we geven elkaar de hand en zeggen: ‘De vrede van Christus met u/jou’)
 • Zingen (mel. Psalm 136):
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Uitdeling (ondertussen wordt gezongen enkele liederen van Taizé: Lied 103E , Lied 900 en Lied 568A )
 • Dankgebed
 • Slotlied 868: 1, 2, 5.
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714