De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 3 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik verheug me erop om deze zondag weer in de Morgensterkerk voor te gaan en velen van jullie/u weer te ontmoeten!

In deze dienst lezen we uit Micha 4: 1-5 en uit het evangelie van Johannes 21: 15- 24. In de evangelielezing bevinden we ons op de eerste paasdag. Eigenlijk was het boek af. Hoofdstuk 20 is het slot van het Johannesevangelie. Maar er ligt nog wat, tussen Jezus en Petrus en daar wil Johannes nog over schrijven. En zo zijn we getuige van een gesprek dat zich tussen Jezus en Petrus afspeelt. Tot drie keer toe stelt Jezus die ene indringende vraag aan Simon: ‘Heb je mij lief?’ Een vraag die pijnlijk raakt aan de schaamte over de verloochening: ‘Ik ken Hem niet’.
Ds. Wijke Greydanus
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
 
Liturgie:
Voorganger: ds. Wijke Greydanus uit Driebergen
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Marieke Bakema
 
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 33:1,2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming    v. … zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
   v.: … door Jezus Christus onze Heer.
   g.: Amen.
 • Loflied: 304

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Micha 4:1-5
 • Zingen: Lied 1016
 • Lezing: Johannes 21:15-24
 • Zingen: Lied 649:1,3,5,6
 • Uitleg en verkondiging: Heb je mij lief?
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 973

 GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 908: 1,3
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714