De Morgenster

Zondag 8 juli om 10.00 uur Overstapdienst in De Morgenster.

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vandaag vieren wij de overstap van de twaalfjarigen. Zoals elk jaar hebben wij voor de bruggers iets leuks bedacht en samen met hen uitgewerkt. Het zijn er dit jaar maar twee, maar zij worden bijgestaan door de jongeren uit de jeugdkerk, zij nemen ook een paar taken op zich. Dat is mooi!
Als tekstlezing hebben wij Psalm 121 gekozen, een bemoedigende tekst voor als je met een nieuwe periode in je leven gaat beginnen. De dienst wordt muzikaal begeleid door Creative met een paar passende en leuke liederen en door organist Geert  Ouweneel.
Het thema van de dienst is: Als schoenen konden praten.
Birke Rapp.
Na de dienst is er in de grote zaal koffie, thee en fris en ruimte voor ontmoeting. Van harte uitgenodigd!
LITURGIE:
Voorganger: ds. Birke Rapp
Met de overstappers Joris Poliste en Finn Verboom
en uit de jeugdkerk Jennifer, Noortje en Rutger
Organist: Geert Ouweneel
Muzikale medewerking door Creative
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4

VOORBEREIDING 

 • Orgelspel/muziek
 • Welkom
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Taizélied 16b
 • Bemoediging en groet
v: Ons begin is in de naam van de levende God
a: die liefde is en grond van ons bestaan
v: die genadig is en ruimte geeft
a: die ons verlicht en draagt.
v: Vrede zij u.
a: De wereld zij vrede. Amen. 
 • Openingslied: Lied 218: 1, 3, 4 en 5
 • Over de dienst, de overstappers en hun schoenen…
 • Kyriëgebed door Jennifer en Noortje van de Jeugdkerk …. zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
 • Glorialied: 10.000 redenen; Creative samen met gemeente

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (in twee groepen in canon, elke groep 2x helemaal doorzingen)
 • Gebed om de Geest door Rutger van de Jeugdkerk
 • Lezing: Psalm 121 uit Bijbel in Gewone Taal door Joris en Finn
 • Zingen: Psalm 121 
 • Als schoenen konden praten (1)
 • Luisterlied: Ga in mijn schoenen - Syb van der Ploeg De Dijk
 • Als schoenen konden praten (2)
 • Lied: Probeer om mens te zijn; Creative samen met gemeente:
 • De kinderen komen terug uit de nevendienst

OVERSTAPPEN 

 • Inleiding
 • We zingen een overstaplied (melodie: Verbonden met vader en moeder)
 • Een wens en een kaars, als teken van licht op je weg
 • Lied: Ik wens jou – Trinity; Creative samen met gemeente
 • Overhandiging van een geschenk van de kindernevendienst
 • “De overstap wagen”: welkom in de jeugdkerk

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Dank- en voorbeden       v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader (Lied 371)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor het jeugdwerk
 • Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3 (staande)
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Solidariteitskas
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714