De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 15 juli in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Thema: “Geleefd geloof – Thomas Merton
In deze dienst gaat ds. P. van Die voor.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Van harte welkom.

Liturgie:
Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Geert Ouweneel
Lector: Wilma Kuntz
M.m.v: Willem Vlot, piano

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
v: Ons begin is in de naam van de levende God
a: die liefde is en grond van ons bestaan
v: die genadig is en ruimte geeft
a: die ons verlicht en draagt.
v: Vrede zij u.
a: De wereld zij vrede. Amen. 
 •  Aanvangslied: Psalm 134
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming v. … zo bidden en zingen wij: (lied 301g)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.                g.: Amen.

 • Loflied: Lied 117a

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (met piani; 2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Teksten  van  Thomas  Merton
 • Zingen: Lied 1010: 1
 • Lezing: Jesaja 11, 6-10
 • Zingen: Lied 1010: 2
 • Lezing: Marcus 6, 6b-9      Uitzending van de twaalf leerlingen
 • Zingen: Lied 1010: 3
 • Lezing: Kolossenzen 1, 12-15
 • Zingen: Lied 1010:4
 • Uitleg en verkondiging: Geleefd  geloof – Thomas Merton
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen: Lied 840 (met piano)

 

GEBEDEN EN GAVEN

 

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden        v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 919: 1 en 4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714