De Morgenster

Bij de morgendienst van 22 juli in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dienst gaat Mw. Ds. Rianda van der Zouwen – van Haaften voor.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Van harte welkom.

Liturgie:

Voorganger: Mw. Ds. Rianda van der Zouwen – van Haaften
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Marieke Bakema
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
           v: Ons begin is in de naam van de levende God
           a: die liefde is en grond van ons bestaan
           v: die genadig is en ruimte geeft
           a: die ons verlicht en draagt.
           v: Vrede zij u.
           a: De wereld zij vrede. Amen. 
 • Aanvangslied: NLB 62: 1 en 5
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming v. … zo bidden en zingen wij: (lied 301g) v.: … door Jezus Christus onze Heer. g.: Amen.
 • Loflied: NLB 224 (2x)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: NLB 935
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 14: 19 t/m 22
 • Zingen: NLB 350: 1, 2, 3 en 4
 • Lezing: Mattheus 14: 22 t/m 33
 • Zingen: NLB 917: 1, 4, 5 en 6
 • Uitleg en verkondiging: ‘zet je voet maar op het water’
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: NLB 362: 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen en bloemenbestemming
 • Gebeden v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk.
 • Slotlied: NLB 766: 1 en 3
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Solidariteitskas.
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714