De Morgenster

Bij de morgendienst van 29 juli in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik ga door met een serie preken over moderne heiligen onder de titel ‘Geleefd geloof’. Vandaag staat Florence Nightingale (1820-1910) centraal. Ze is een boegbeeld van ziekenzorg. Velen zien haar als dienstbaar verpleegster, maar ze was veel meer dan dat. Ze was ook sociaal hervormer, statisticus en schreef spirituele werken. Ze was haar tijd ver vooruit. Ze was een sterke vrouw, een feministe avant la lettre. Nightingale had ook een diepgeworteld geloofsleven, maar was kritisch naar de kerk. We lezen Spreuken 3:13-35 en Matteüs 25:31-40, bijbelgedeelten die lezen als een spiegel van haar leven. Maar we lezen ook teksten van haarzelf.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
v: Ons begin is in de naam van de levende God
a: die liefde is en grond van ons bestaan
v: die genadig is en ruimte geeft
a: die ons verlicht en draagt.
v: Vrede zij u.
a: De wereld zij vrede. Amen. 
 • Aanvangslied: Ps. 5: 1,3 en 6
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
   v. … zo bidden en zingen wij: (lied 301g)  v.: … door Jezus Christus onze Heer.     g.: Amen.
 • Loflied: Lied 675

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Teksten van Florence Nightingale
 (Citaten zijn genomen uit: ‘De spiritualiteit van Florence Nightingale’ van Jean-Jacques Suurmond)
 • Zingen: Lied 259: 1 en 3
 • Lezing: Spreuken 3, 13-19
 • Lezing: Lucas 17, 20-21
 • Zingen: Lied 848: 1,3 en 4
 • Uitleg en verkondiging: Geleefd geloof – Florence Nightingale
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 984: 1, 4 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Anthonia van Strien – Stok
 • Zingen: Lied 769: 1 en 6
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 912: 1,2, 5 en 6
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714